Foto: Johan Nilsson

Här hittar du info om vad som händer!

Nyhet Publicerad

Det finns många sätt att hitta information om vad som händer i Märsta pastorat: Husby-Ärlinghundra, Skepptuna, Norrsunda och Valsta församlingar!

Kyrkguiden i mobilen

Ladda ner gratisappen Kyrkguiden. Där finns alla kyrkor i Sverige och program för kyrkorna här i pastoratet. Finns där du hämtar appar. Läs mer om Kyrkguiden här.

Webb och sociala medier

Kalendarium för gudstjänster och övrig verksamhet, nyheter och information finns här på webben. 

Håll kontakten via www.facebook.com/svenskakyrkanmarsta
och www.instagram.com/svkyrkanmarsta

Nyhetsbrev via e-post

Skickas regelbundet. Prenumerera genom att anmäla din e-postadress på www.svenskakyrkan.se/marsta/nyhetsbrev