Foto: Hanna Hummelbo

Kommande kyrkofullmäktige

sammanträder 14 dec. kl.19.00

i Månsarps Församlingsgård

Lars Johansson
sammankallande