Familj och präst samlade runt dopfunten. Dopbarnet står själv på en pall vid funten.
Foto: Christina Willstedt

Dopen återhämtar sig – i Uppåkra och Åhus döps fler än innan pandemin

Nyhet Publicerad Ändrad

Under pandemins första år 2020 dippade antalet dop rejält i hela landet. Men dopstatistik från 2021 visar att redan ett år senare har siffrorna återhämtat sig igen. I Uppåkra och Åhus i Lunds stift döps till och med fler barn än innan pandemin.

Snabb återhämtning av antalet dop efter pandemin

År 2020 döptes 1507 färre personer i Lunds stift än beräknat, troligtvis på grund av coronapandemin. Men redan året därpå, 2021, hade doptalen återhämtat sig till i nästan samma siffror som före pandemin. År 2021 döptes 6379 personer, vilket placerade Lunds stift på en andra plats efter Stockholms stift när det gäller totalt antal dop. 

- Att siffrorna för Lunds stift i stort sett helt återhämtade sig under 2021 ska ses som något mycket positivt, säger Lena Andersson ansvarig för dopfrågor vid Lunds stift. Man kan tydligt se att de flesta dopen skett när det varit lättnader i restriktionerna och man har kunnat samlas fler än åtta personer. Att ha möjlighet att fira ett nytt liv, barnet, tillsammans med släkt och vänner är viktigt för många. Förhoppningsvis är detta början på en ökning genom att de som inte döpte sina barn under pandemin väljer att göra det successivt framöver, kanske i samband med att familjen får ytterligare barn eller först i samband med konfirmationen.  

Uppåkra och Åhus goda exempel på att det går att vända doptalen 

I Uppåkra församling strax utanför Lund har antalet dop ökat kraftigt under 2021. Här döps nu till och med fler än åren före pandemin. Under augusti och september 2021 döptes sammanlagt 26 personer, varav de flesta barn. 

Diagram över döpta i % av alla födda med minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan.
Pandemin gjorde att många sköt upp dopet. De barnen döps nu vilket syns bland annat i dopstatistiken för Uppåkra församling. Foto: Svenska kyrkan

Tillgänglighet, enkelhet och öppenhet ledord för de ökande doptalen

Förklaringen till de ökande dopsiffrorna ligger i att Uppåkra församling sedan flera år valt att prioritera dopet. Här arbetar arbetslaget aktivt för att öka antalet dop genom tillgänglighet, enkelhet och öppenhet. 

- Vi försöker på olika sätt underlätta för dopfamiljen, vara tillgängliga och öppna. Alla ska få möjlighet att ha dopgudstjänst när de önskar, så långt det är möjligt, säger kyrkoherde Tanja Kamensky.

Under 2021 erbjöd Uppåkra drop-in-dop under tre tillfällen, något som visade sig fungera bra även i tider när man bara fick vara åtta personer i kyrkan samtidigt. Alla dopsällskap fick med sig en fin ”kalaspåse” hem med ballonger, serpentiner, konfetti, servetter, festis och chokladkaka för att kunna fortsätta firandet av dopet där hemma tillsammans.

Det är viktigt att tydliggöra att det inte är några problem att döpa ett barn som börjat gå, de som har mycket spring i benen. Man får röra sig i kyrkan, känna och klämma på saker. Vi har till exempel en liten ”trappa” som barnet själv kan gå upp på när det är dags för dopet.

Tanja Kamensky, kyrkoherde Uppåkra församling

- Församlingen vill bidra på det sätt som vi kan.  Det ska till exempel inte vara ekonomiska faktorer som avgör om dopet blir av. Förutom kalaspåsar erbjuder vi dopfamiljer att gratis låna församlingsgården för dopkaffe och det finns numera dopklänningar i olika storlekar att låna. 

Berättar om dopet på ett personligt sätt

Uppåkra församling är noga med att berätta om och prata om dopet, både i verksamheterna och i kyrkans olika kanaler. I väntan på att en ny församlingspedagog skulle anställas arbetade präster i den öppna verksamheten för barn och föräldrar. Det visade sig vara ett enkelt och avslappnat sätt att både prata dop och skapa bra relationer med föräldrarna.

Genom personliga reportage i församlingsblad och på webben lyfts olika frågor kring dopet, till exempel hur ett dop går till och att det aldrig är för sent att döpas. 

- Det är viktigt att tydliggöra att det inte är några problem att döpa ett barn som börjat gå, de som har mycket spring i benen. Man får röra sig i kyrkan, känna och klämma på saker. Vi har till exempel en liten ”trappa” som barnet själv kan gå upp på när det är dags för dopet.

 

Faddern håller i det ettåriga dopbarnet medan familj och präst lägger händerna på barnets huvud.
Ett av alla barn som hunnit växa ur dopdräkten, döptes i Åhus kyrka och välkomnades att tillhöra Kristi världsvida kyrka. Foto: Mia Stjernfeldt

Traditioner och en synlig aktiv kyrka gör skillnad i Åhus

Även i Åhus församling har antalet dop ökat mycket under 2021. Calle Jensen, kyrkoherde, förklarar det så här:

- Traditionerna är starka här och kyrkan har en tydlig, central och positiv plats i samhället. Verksamheten är stor och riktar sig till olika generationer. Öppettiderna är generösa och dopinformationen på hemsidan är uppdaterad. Under pandemin har vi varit tillgängliga med stor flexibilitet, även för doptiderna, och vi följde upp flera av dem som tvingats avboka genom att ringa dem. Dopen kommer i första hand, det kan hända att vi i stället får släppa något annat.  

Diagram över döpta i % av alla födda med minst en förälder som är medlem i Svenska kyrkan.
Åhus församling har inte bara återhämtat antalet dop efter pandemin utan fortsätter uppåt i dopstatistiken. Foto: Svenska kyrkan

Flexibilitet en nyckelfaktor

Lena Andersson, ansvarig för dopfrågor i Lunds stift tror att det är just flexibiliteten som är en nyckelfaktor till att både Uppåkra och Åhus lyckats så väl i sitt arbete kring dopet:

- Vi lever i ett alltmer individualistiskt samhälle. Det gör det viktigt att församlingen möjliggör att dop kan ske utifrån nya förutsättningar och önskemål. Därför är det viktigt att i församlingarna föra samtal gällande dopet kring frågorna – varför, hur, var och när?  

Läs mer om dopet

Dopfest för alla i Asarum-Ringamåla församling

Enkelhet, naturlighet och glädje är ledorden när Asarum-Ringamåla församling bjuder in till drop-in-dop. Nu ser de fram emot att få arrangera sin första Dopfestival med hjälp av många engagerade ideella medarbetare.

Dop

Dopsajten

På sidan Dopsajten kan du läsa om hur dopet går till, dopets symboler, vad det innebär att vara fadder, hur du gör för att boka dop och mycket mer.