Två nya präster togs emot

Nyhet Publicerad

Torsdag den 24 oktober togs två nya präster emot till tjänst i Svenska kyrkan. Mottagningen ägde rum vid lunchmässan i Luleå domkyrka, och de nya kommer nu att arbeta i Umeå respektive Älvsbyn.

Båda de nya prästerna, Leif Holm och Margit Johansson, togs emot i samband med lunchmässan i Luleå domkyrka, torsdag den 24 oktober klockan 12.00. Då båda två varit präster i EFS under många år​ vigs de inte till tjänst på nytt, utan fick istället förnya sina prästlöften.
   Mottagandet leddes av biskop Åsa Nyström som bad förbön över de nya prästerna:
   – Tack för Margit och Leif. Du har tagit emot dem som dina barn och du har tagit emot dem som präster i din kyrka. Nu tänder vi ljus för dem och stämmer in i bönen att de ska vara dina ljus i mörkret.
   Under sitt första år som präst i Svenska kyrkan kommer Leif Holm vara pastorsadjunkt i Umeå landsförsamling, och Margit Johansson i Älvsby församling.

Biskop Åsa Nyström tillsammans med Margit Johansson och Leif Holm. Foto: Emma Berkman/Luleå stift

Präster och diakoner

Präster och diakoner är de yrkesgrupper i Svenska kyrkan som vigs till tjänst. Läs mer om yrken i Svenska kyrkan på svenskakyrkan.se/utbildningsinstitutet

En nyvigd präst tjänstgör som pastorsadjunkt i en så kallad missivförsamling, en introduktionsförsamling, under sitt första år. Därefter är prästen behörig att söka tjänst i Svenska kyrkan.

Umeå med älven i förgrunden

Svenska kyrkan i Umeå

I vardag och helg, glädje och sorg finns vi här för varandra. Välkommen till Svenska kyrkans alla sammanhang i Umeå och Tavelsjö.

Älvsby församling

Här kan du läsa om vår församlingsverksamhet, hitta kontaktuppgifter och information om kommande aktiviteter.