Foto: Alex Giacomini IKON

Ripari - Skärgårdskonfa på finska 2021 - Ilmoittaudu NYT!

Unik möjlighet för dig som kan finska! Följ med på ett konfaläger till Åbo skärgård där vi har ett gemensamt läger med finska konfirmander.

Oleko syntynyt vuonna 2006 tai aiemmin? Nyt sinulla on ainutlaatuinen mahdollisuus päästä rippileirille upeaan Turun saaristoon. Ruotsin kirkko järjestää yhteistyössä Suomen ev.lut. kirkon ja Turun seurakuntien kanssa rippileirin Harvan saarella 5-11/7 2021. 

Rippileiriä ennen Ruotsista osallistuvat nuoret tutustuvat lähemmin omaan kotiseurakuntaansa, tapaavat toisiaan yhteisissä webbituokioissa ja  viikonloppuleirillä Finnåkerin kurssikartanossa19-21/3. Sitten yhteinen leiri turkulaisten nuorten kanssa heinäkuussa 2021.

Konfirmaatiojumalanpalvelus vietetään 11. heinäkuuta 2021 Turussa. 

Rippikouluun osallistuminen maksaa 6 000 kr, mutta jos kuulut Ruotsin kirkkoon, niin seurakuntasi maksaa osallistumisesi (ns. rippikouluclearing). 

Ilmoittautuminen viimeistään 20. syyskuuta 2020 Manne Malille.

Lisää tietoa löydät täältä.
tai ottamalla yhteyttä Manne Maliin 
Västeråsin hiippakunta, ruotsinsuomalainen työ 
021 17 85 08 tai sms 070-378 61 75.

TERVETULOA!

Täältä voit katsoa miten upea saari Harvan saari on!

--
Svenska kyrkan anordnar ett nationellt sverigefinskt konfaläger i samarbete med Åbo församlingar i Finland den 5-11 juli 2021 på Harva ö i Åbo skärgård.

Utöver detta ingår i undervisningen kontakter med den egna hemförsamlingen, webbmöten med den nationella sverigefinska konfagruppen och en gemensam helg den 19-21 mars 2021 på Finnåkers kursgård.

Konfirmationsgudstjänsten äger rum den 11 juli 2021 i Åbo. 

Konfirmation riktar sig till ungdomar som är födda 2006 eller tidigare. Konfirmandläsningen kostar 6 000 kr/konfirmand men om du är medlem i Svenska kyrkan så står din hemförsamling för  kostnaderna (s.k. konfirmandclearing).

Anmälan senast den 20 september 2020 till Manne Mali. 

Mer information hittar du här:
eller genom att ta kontakt med Manne Mali
Västerås stift, sverigefinskt arbete
021-17 85 08 eller sms 070-378 61 75 eller e-post: manne.mali@svenskakyrkan.se