Rippileiri 2021 Konfirmation

Tule kokemaan uutta ja luomaan ystävyyssuhteita yli rajojen! Kom och upplev nytt och skapa vänskap över gränserna!

Nyt tarjoutuu ruotsinsuomalaisille nuorille mahdollisuus käydä rippikoulu yhdessä suomalaisnuorten kanssa, sillä Ruotsin kirkko järjestää yhteistyössä Turun seurakuntien kanssa leirin 5-11. heinäkuuta 2021 Harvan saarella Turun saaristossa.

Rippileiriä ennen Ruotsista osallistuville omaan seurakuntaan tutustumista ja viikonlopputapaaminen Finnåkerin kurssikartanossa 19-21. maaliskuuta 2021. Yhteydenpito tapahtuu sähköisesti. Konfirmaatiojumalanpalveluksen pidetään 11. heinäkuuta 2021 Turussa. Paikka ja kellonaika ilmoitetaan myöhemmin.

Rippikoulu on tarkoitettu vuonna 2006 tai sitä ennen syntyneille. Rippikouluun osallistuminen maksaa 6 000 kr. Seurakuntasi antaa taloudellista tukea kaikille Ruotsin kirkkoon kuuluville (ns. rippikouluclearing).  

Ilmoittautuminen viimeistään 20. syyskuuta 2020 Manne Malille

Lisätietoja:
Manne Mali 
Västeråsin hiippakunta, ruotsinsuomalainen työ
021 17 85 08 tai sms 070-378 61 75 tai s-posti

Kaksikielinen tiedote pdf.

Kaksikielinen mainos pdf.

Mainos suomeksi 125x88 pdf.

Kuva jpg.

Här finns det information om det sverigefinska konfirmationslägret 2021.

Svenska kyrkan anordnar ett nationellt läger i samarbete med Åbo församlingar den 5-11 juli 2021 på Harva ö i Åbo skärgård.

Utöver detta ingår i undervisningen kontakter med den egna hemförsamlingen och en gemensam helg den 19-21 mars 2021 på Finnåkers kursgård. Vi kommer att hålla även kontakt via nätet och använda sociala medier i undervisningen.  Konfirmationsgudstjänsten äger rum den 11 juli 2021 i Åbo. Besked om plats och tid meddelas senare.

Konfirmation riktar sig till de som är födda 2006 eller tidigare. Konfirmandläsningen kostar 6 000 kr/konfirmand. Din församling ger ett ekonomiskt stöd (s.k. konfirmandclearing) till alla som tillhör Svenska kyrkan. 

Anmälan senast den 20 september 2020 till Manne Mali

Mer information:
Manne Mali
Västerås stift, sverigefinskt arbete
021-17 85 08 eller sms 070-378 61 75 eller e-post

Broschyr pdf.

Annons 122 x176mm pdf.

Annos 125 x 88mm pdf.

Bild jpg.

bRA ATT VETA!

Svenska kyrkan erbjuder nu den första nationella konfirmandundervisningen för ungdomar med finsk bagrund och på tvåspråk.

Detta är enligt gällande Svenska kyrkans riktlinjer för konfirmandarbete: För konfirmander som använder teckenspråk, samiska eller finska ska möjlighet till annat upplägg av konfirmandtiden finnas (bestämmelser punkt 13).