Någon plockar potatis ur jorden.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Söndag 8 oktober: Tema Lovsång

Nyhet Publicerad

Tacksägelsedagen firas andra söndagen i oktober och handlar om tacksamhet och sång över livet och det Gud ger. Tacksägelsedagen ger tillfälle att tacka för skörd, för bär, svamp och frukt.

Gudstjänster den 8 oktober

En söndag om tacksamhet. Tillfälle finns att berätta om sin tacksamhet. Efter mässan fikar vi och lyssnar på Ljusdals kommuns energirådgivare Annika Karlsson som berättar hur man kan spara energi, pengar och göra miljön en tjänst.

Loos-Hamra kyrkokör medverkar.

Präst: Mattias Haglund. Musiker: Peter Subäck.

Tema: Värdefull och tacksam. Teater om Daniel i Lejongropen med kyrkråttorna Emma och Emilie och en präst som rappar. Kyrkfika.

Präst: Magnus Boäng. Musiker: Anneli Aspengren Sköld. Ungdomsledare: Emilie Öst och Emma Fockström.

Vi firar med tacksamhet över årets skörd, över livet och allt vad det ger.

Präst: Maguns Boäng. Musiker: Anneli Aspengren Sköld. 

Till varje söndag i kyrkoåret hör bibeltexter som handlar om livet och mänskliga känslor som glädje, sorg, tvivel, förtvivlan och hopp. Kyrkoårets texter kan därför hjälpa oss att fundera över våra egna liv.

HÄR kan du läsa bibeltexterna för söndagen och för hela kyrkoåret.  

HÄR kan du läsa tankar inför helgen – präster funderar utifrån kommande söndags texter.