Samiskt och skånskt dräktsilver

Dräkthistorikern An­ders Löfgren förevisar silver från två traditioner som av historiska skäl har mycket gemen­samt. Föllinge kyrka, fredag 12/7 19:00, fri entré.

Om du själv äger äldre samiskt eller skånskt dräktsilver är du väl­kom­men att ta med det.

Foto: Mats Landin