En liten bebis håller handen på kanten av en dopfunt av glas.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

15 oktober: Drop-in-dop i Nävertorp

Vill du döpa ditt barn, eller själv bli döpt?  Datum inför kommande drop-in-dop samt information kring detta.

Välkommen på nästa drop-in-dop i:

  • Nävertorp, 15 oktober - 2022

  • Östra Vingåker, 22 april - 2023

Ett drop-in-dop behöver du inte planera för eller boka i förväg, utan det är bara att komma till kyrkan. Kom själv, eller med närmsta familjen.
Dopet är personligt utformat och det passar oavsett om den som ska döpas är barn, ungdom eller vuxen.

Präster och musikerna kommer finnas på plats för dopceremonierna och ser till att ni får dopet så som ni vill under svenska kyrkans ordning.
Dopkläder finns att låna, det är valfritt, och det går bra att döpas i vanliga kläder.

Församlingshemmet är iordningställt för fest med dopfika, saft och kaffe.
Allt är kostnadsfritt. 

 

 

I Bibeln berättas det om att det i begynnelsen fanns vatten och att det ur vattnet skapades liv. Så är det också med en människa. Hon tillbringar tiden fram till sin födelse i vatten. Utan vatten kan inget liv finnas. Därför är vatten ett livets tecken

 

Ta med legitimation
Det är bara några saker du behöver tänka på i förväg. Om den som ska döpas är under 18 år behöver du uppge barnets personnummer och ta med
– undertecknat samtycke från vårdnadshavare som inte är med vid dopet
– samtliga vårdnadshavares legitimation

Den som vill döpas som vuxen ska ta med sin legitimation.
Om ni inte är folkbokförda i Sverige, eller saknar personnummer, bör ni tala med prästen i förväg.

Samtala med prästen
Före varje dop hålls ett dopsamtal med prästen, där även faddrar kan vara med.

En bebis i famnen på en vuxen och bebisens storasyskon som tittar ner i dopfunten medan vattnet hälls i.

Dop

Dopet är en fest. Vi firar att den som döps – liten eller stor – blir en del i Guds stora familj.

En familj och en präst framme vid dopfunten under ett dop.

Så går en dopgudstjänst till

Dopet kan vara en del i söndagens gudstjänst, eller utformas som en egen dopgudstjänst. Men den följer alltid samma ordning. Här läser du om hur gudstjänsten går till.

Svenska kyrkan erkänner varje dop, oavsett i vilken kristen tradition det har ägt rum. 

Den som döps tillhör den världsvida kyrkan och dopet sker i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn i alla kristna kyrkor. I dopet sägs inte något om just det trossamfund som dopet sker i.

Det behövs inget nytt dop för den som redan är döpt.
Om någon redan är döpt i den treenige gudens namn, i rent vatten, kan personen därför bli medlem i Svenska kyrkan genom att kontakta församlingen och tala om att man vill bli medlem. Det behövs alltså inget nytt dop.