Foto: Øyvind Lund

Nya präster till Karlstads stift

Nyhet Publicerad

Karlstads stift har fått ytterligare två präster. De deltog på en extra prästvigning 2 februari.

Den 2 februari hölls en extra prästvigning för att viga och välkomna ytterligare två präster. De skulle ha deltagit på den ordinarie präsvigningen i januari, men kunde inte delta på grund av sjukdom. 

Eva-Karin Angleborg vigdes till präst och kommer tjänstgöra i Forshaga-Munkfors församling. 

Lotta Czaika Okkonen som tidigare är prästvigd i Evangeliska Forserlandsstiftelsen, EFS välkomnades som präst i Svenska kyrkan. Även hon kommer att tjänstgöra i Forshaga-Munkfors, där hon redan arbetar.

Biskop Sören Dalevis predikan från prästvigningen 2 februari 2022 (pdf)

Relaterad information

Biskop Sörens predikningar och tal

Här kan du se, höra eller läsa ett urval av biskopens predikningar och tal.

Tre nya präster till Karlstads stift

Söndag 23 januari prästvigdes tre nya präster i Karlstads Domkyrka. Ytterligare två präster skulle ha välkomnats in i Svenska kyrkan och Karlstads stift, men kunde inte närvara under vigningen.