God jul önskar Huddinge pastorat med en film om julevangeliet

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas... (LUK 2:1)

Vi bjuder här på julevangeliet (LUK 2:1-20) i lite modernare tappning. God jul önskar Svenska kyrkan i Huddinge!