Påskliljor i skolskenet. I bakgrunden skymtas ett kors.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Fira påsk i Huddinge församling

Följ påskens drama i Huddinge kyrka under hela påskveckan. Ta del av budskapet att ljuset vinner över mörkret, livet över döden, svek och smärta förlorar mot vänskap och kärlek.

Foto: Maria Milén

Det går just nu att följa påskens drama på altarskåpet i kyrkan. På askonsdagen viks altarskåptes dörrar och fram träder målningar som handlar om Jesus sista dagar i livet. Dessa målningar kan endast ses under denna period. Skåpet stängs igen på långfredagens gudstjänst och öppnas upp helt på påskaftonens kvällsgudstjänst. Då är det återigen trärelieferna som syns.  

Gudstjäntster och musik i Huddinge kyrka i påsk

Palmsöndagen söndag 2 april

Konsert i Huddinge kyrka 17.00
Officium Hebdomadae Sanctae
Musik för palmsöndagen och stilla veckan av renässanstonsättaren Tomás Luis de Victoria
Huddinge kammarkör 
Ungdomskören Vox Angelica
Elisabet Brander, ackompanjemang
Henrik Johansson, dirigent
Fri entré

Dymmelonsdag 5 april
18.00 kvällsmässa
Namnet kommer av traditionen ersätta metallkläpparna i kyrkklockorna denna dag med trästavar, dymlar, för att ge en så dämpad klang som möjligt, en markering av att det är stilla veckan och att långfredagen är i antågande.

Medverkande: Anders Lennse, präst 

Skärtorsdag 6 april  
18.00 Skärtorsdagsmässa  
En enkel mässa som speglar Jesus sista måltid med sina lärjungar, som blev starten för att vi firar nattvard. Mässan avslutas med att altaret kläs av och altarskåpet stängs inför långfredagens gudstjänst

Medverkande: Annelie Ekström, präst

Långfredag 7 april 
10.00 Långfredagsgudstjänst
På långfredagen minns vi Jesu lidande och död på korset. Orgeln är tyst och psalmerna går i moll. 

Medverkande: Johanna Saxerbo, präst och Motettkören

Fre 7 april 15.00
Musik vid nionde timmen - Långfredagsmusik 
Jesu sju ord på korset av Heinrich Schütz
Nicolai Kammarkör, korister från Huddinge m.fl.
Stråkkvartett
Solister
Elisabet Brander, musikalisk ledning

Påskafton 8 april
23.45 Påsknattsmässa
Vi firar Jesus uppståndelse med ljuständning, ord och musik. 

Medverkande:  Annelie Ekström, präst 

Påskdagen 9 april
10.00 Påskdagsmässa 
Vi firar ljusets seger över mörkret. Livets segeröver döden. Altarskåpet öppnas upp igen, nu är det fest!

Medverkande: Anders Lennse, präst

Sön 9 april 17.00
Exultate Deo
Vokalkvintetten Madrigalreptilen
Klara Dahlberg Rudzka, sopran
Tove Åhrman, mezzosopran
Kaspar von Weber, countertenor/tenor
Patrik Kesselmark, tenor
Olof Lundqvist, bas
Fri entré

Annandag påsk 10 april  
10.00 Ekumenisk påskvandring 
Vandring från Stuvstakyrkan till Huddinge kyrka där vi firar mässa tillsammans. Mässa ca 11.30.