Vårstädning

På församlingens kyrkogårdar

Nu börjar det bli dags att vårstäda.

Gravlyktor ska plockas undan till 1 maj, står de kvar ställer vi dem bakom gravstenen fram till Mors Dag.

Nu startar vårt arbete med att vårstäda kyrkogårdarna. Vi hoppas att samarbetet med gravägarna även fortsättningsvis ska fungera på bästa sätt.
Som ett led i vårt miljötänk ber vi er undvika batteridrivna ljus i största möjliga mån.
Vi vädjar om att inte lägga föremål bakom gravstenarna. Det medför tyngre skötsel och framför allt en ökad skaderisk för kyrkogårdens personal.
Föremål som ändå ligger kvar bakom gravstenen flyttas fram i gravrabatten av personalen.

Vatten kommer att sättas på i takt med att tjälen släpper.

 

Kyrkogårdsexpedition öppettider:

Måndag-Tisdag-Torsdag
10.00-12.00, 13.00-16.00
Onsdag 13.00-16.00
Fredag 10.00-12.00

Telefon: 0225-25 70 60

Administration: Sara Nilsson, 0225- 25 70 62

Våren är här och under vecka 22 kommer sommarplantering att börja, kontakta kyrkogårdsförvaltningen för prisuppgift och beställning av skötsel och plantering.

Med vänlig hälsning

Kyrkogårdsförvaltningen