Göteborgs stift

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Kyrkoantikvarisk ersättning

Den kyrkoantikvariska ersättningen är samtliga medborgares ersättning till Svenska kyrkan för att kyrkornas kulturhistoriska värden ska kunna upprätthållas och göras tillgängliga för alla.


Svenska kyrkan har enligt 4 kap. 16 § kulturmiljölagen rätt till viss ersättning från staten för kulturhistoriskt motiverade kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena, den så kallade kyrkoantikvariska ersättningen (KAE).

Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för år 2019 gör församlingar och pastorat hos Göteborgs stift senast den 31 oktober 2017.
 
Kontakta oss gärna för stöd och vägledning eller mer information!
Matilda Dahlquist

Matilda Dahlquist

Göteborgs stift

Stiftsantikvarie, Fastighet och Kulturarv

Direkt: 031-771 30 57

Växel: 031-771 30 00

Elin Lif

Elin Lif

Göteborgs stift

Stiftsantikvarie, Fastighet och Kulturarv

Direkt: 031-771 30 20

Växel: 031-771 30 00