Göteborgs stift

Prata med oss

Kontakt

Göteborgs stift Besöksadress: Lilla Bommen 1, 41104 Göteborg Postadress: Box 11937, 40439 Göteborg Telefon: +46(31)7713000 E-post till Göteborgs stift Webbplats

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Till innehållet

Kyrkoantikvarisk ersättning

Svenska kyrkan är ansvarig för den största sammanhållna delen av det svenska kulturarvet. Enligt 4 kap 16 § kulturmiljölagen har Svenska kyrkan rätt till viss ersättning från staten för kulturhistoriska kostnader i samband med vård och underhåll av de kyrkliga kulturminnena.


Ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning för år 2019 ska göras hos stiftet senast den 31 oktober 2017. Allmän information och ansökningsblankett finns längst ner på denna sida.

Välkommen med er ansökan!

Stiftsstyrelsens beslut om kyrkoantikvarisk ersättning för år 2017, 2016 respektive 2015 finns i högerspalten. Beslut om 2018 års fördelning av kyrkoantikvarisk ersättning kommer i augusti 2017. 
 

Kontaktpersoner:

Stiftsantikvarie Matilda Dahlquist (ansvarsområde Göteborg, Halland)
E-post: Matilda Dahlquist
Tfn: direkt 031-771 30 57 eller växeln 031-771 30 00.

Vik. stiftsantikvarie Sara Strindevall (ansvarsområde Västergötland, Bohuslän)
E-post: Sara Strindevall
Tfn: direkt 031-771 30 47 eller växeln 031-771 30 00.

Postadress: Göteborgs stift, Box 11937, 404 39 Göteborg

Kyrkoantikvarisk ersättning (KAE)
Ansökningsblankett KAE 2019
Information om KAE 2019
 

Rekvisitionsblankett KAE
Revisorsintyg KAE

Villkor för kyrkoantikvarisk ersättning
Handbok för arbetet med KAE
Kyrkostyrelsens ersättningsnivåer

Vård- och underhållsplaner
Lathund - registrering av vård- och underhållsplan i KBR

Beslut
Beslutslista KAE 2017
Allmänna villkor 2017
Beslutsprotokoll 2017

Beslutslista KAE 2016
Allmänna villkor KAE 2016
Beslutsprotokoll KAE 2016
Beslutslista KAE 2015
Beslutsprotokoll KAE 2015

Länkar
Det kyrkliga kulturarvet
Stiftsbidrag (Kyrkobyggnadsbidrag) 
Svenska kyrkan på nationell nivå - Kyrkoantikvarisk ersättning