wheat in Scania
Foto: LvdH

Vad gör en studentpräst?

Kyrkan i Högskolan är ett ekumeniskt arbete och riktar sig till alla, oavsett tro.

Hos oss finns representanter från olika kyrkor – Svenska Kyrkan, Betlehemskyrkan (Equmeniakyrkan) och Engelska kyrkan.

Vi erbjuder bland annat speciella gudstjänster med nattvard, samtalsgrupper, mötesplatser, enskilda samtal, krishantering, kristen meditation, etc.