Elvakaffe på torsdagar

Elvakaffe i församlingshemmet torsdagar kl.10.00 Andakt, fika och ibland ett program. Välkommen då!

Elvakaffe
Varje torsdagsförmiddag under terminerna (undantaget sista torsdagen i månaden då det är sopplunch) har vi normalt en stund gemenskap i församlingshemmet. Det hela inleds kl 10.00 med kort andakt i kapellet. Därefter serveras kaffe i Johannessalen, och många torsdagar avslutas förmiddagen med ett program som antingen någon gäst eller någon ur personalen ansvarar för.
Varmt välkomna!!