Maria

Fjärde söndagen i advent hör vi berättelsen om hur Maria möts av Guds ängel Gabriel som gör klart för henne att hon ska föda ett barn.

Hon skall ge honom namnet Jesus och han skall kallas den högstes son. Guds vilja och mening med hennes liv blir klar för henne. Hon undrar först hur det skall ske, ogift som hon är och trolovad med Josef. Men ängeln kommer med Guds löfte om att vara nära henne. Den säger henne att hon inte skall vara rädd.

Maria vågar säga ja till sitt uppdrag och sjunga sin sång – som Lukasevangeliet återger och som fått namnet Marias lovsång (Lukasevangeliet 1:46–55. Se här nedanför!). Marias lovsång har blivit körverk, psalmer och sånger i många olika varianter och är en klassisk kristen bön.

Tron rymmer mycket

I sången ryms Marias tro och tillit. Den bär hennes visshet om att Gud är nära och samtidigt är den som vänder uppochned på maktstrukturer. ”Härskare skall störtas och ringa upphöjas” sjunger Maria. Den Gud som Maria jublar över från botten av sin själ ger kraft för att ta sig an uppdraget för livet och världens skull. I den tron kan Maria leva sitt liv som kommer att rymma all mänsklig glädje och smärta.

Både den fjärde söndagen i advent och Marie bebådelsedag som firas i mars handlar om Maria.

marias lovsång

Min själ prisar Herrens storhet,
min ande jublar över Gud, min frälsare:
han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna.
Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig:
stora ting låter den Mäktige ske med mig,
hans namn är heligt,
och hans förbarmande med dem som fruktar honom
varar från släkte till släkte.

Han gör mäktiga verk med sin arm,
han skingrar dem som har övermodiga planer.
Han störtar härskare från deras troner,
och han upphöjer de ringa.
Hungriga mättar han med sina gåvor,
och rika skickar han tomhänta bort.
Han tar sig an sin tjänare Israel
 och håller sitt löfte till våra fäder:
att förbarma sig över Abraham
och hans barn, till evig tid.«