Foto: Sven-Erik Falk

Fyllnadsval

Till Falköpings församlingsråd och Slöta-Karleby församlingsråd

Fyllnadsval av ledamot i Falköpings församlingsråd och ledamot i Slöta-Karleby församlingsråd sker i kyrkofullmäktige den 12 maj 2021. Med anledning av coronapandemin hålls inga nomineringsmöten i församlingarna.

Nominering sker istället via mail eller brev till Falköpings pastorat: falkopings.pastorat@svenskakyrkan.se  eller Falköpings pastorat, Storgatan 11 B
521 43  FALKÖPING. Ange namn och födelsedatum på den du nominerar. Den nominerade ska vara tillfrågad.

Vem kan väljas?
Valbar till församlingsråd är den som tillhör Svenska kyrkan, är döpt, bosatt i någon av pastoratets församlingar, fyller 18 år senast valdagen. Även den som inte är döpt kan nomineras om man är eller har varit förtroendevald i Svenska kyrkan.

Vem får nominera?
Du som nominerar ska tillhöra Svenska kyrkan, ha fyllt 16 år och vara folkbokförd i aktuell församling.

Frågor?
Frågor kan ställas till Linda Söderberg, kanslisekreterare. Kontaktuppgifter nedan.