Belysning byts ut på S:t Olofs kyrkogård

Begränsad framkomlighet under hösten 2021.

Just nu pågår arbete med att byta kablar och armaturer på S:t Olofs kyrkogård. Delar av den äldre kyrkogården kommer att behöva grävas upp och framkomligheten kommer därför att vara begränsad. Här nedanför kan du se vilket område på kyrkogården som berörs för närvarande. Arbetet beräknas vara klart i slutat av 2021.

Åtgärden är nödvändig eftersom den befintliga belysningen är undermålig. Bytet kommer att innebär både minskad energianvändning och bättre ljus på kyrkogården.

 

vecka 46

Arbete sker just nu i hela området på kartan nedan. Arbete sker även lördag 20/11.