Meny

Trefaldighetstiden

Döm inte, och bara av kärlek!

Hot och dom är inte det som kan förändra världen, det är nog bara kärlek som kan göra det. Överallt så ser vi hot och domar i sociala medier, nyheter, samtal mellan människor, upprörda känslor och en massa annat. Ibland tänker jag; har människor glömt bort att älska varandra?

Att inte döma handlar inte om att avstå från att agera, vi måste säga ifrån när vi ser att orättvisor, när svaga människor blir utsatta. Det måste göras utifrån ett sätt som gagnar oss i livet, på ett sätt som gör att kärleken får större plats.

Ibland blir vi blinda av människors sätt att vara, men det är alltid handlingen som ska stå i centrum, fakta. Vi kan inte döma människor, de är vi alltid skyldiga att älska, men vi måste agera när handlingarna inte är som de ska.

Många av oss bär förakt för andra, men glöm inte att ta reda på vad som ligger bakom. Jesus säger: döm inte så blir du inte dömd, både för din egen skull och andra.

Lukas evangeliet 6:36-42

Johan Hedlund
Kyrkoherde Eskilstuna Pastorat