Foto: Louise Hedberg

Stilla veckan 2021 en kort vägledning

Församlingens präst Henrik Fergin har tagit fram ett förslag på textläsningar, reflektioner och psaltarpsalmer under stilla veckan.

Med palmsöndagen börjar Stilla veckan eller Den stora veckan som den också kallas. I texter och gudstjänster får vi följa Jesus då han genom lidande, död och uppståndelse öppnar vägen för oss till Gud.

Palmsöndagen 28 mars

När Jesus rider in i Jerusalem ”tog folket palmkvistar”. Palmbladen symboliserade friheten och fanns med på de judiska mynten på 100 talet f.Kr. Man ser Jesus som befriaren.
Vid söndagens gudstjänst visualiserar vi denna hyllning med att alla får ett kors som är tillverkat av palmblad.
Folket ropar/sjunger ”Hosianna ...”. Hosianna betyder ”hjälp” och då som nu vänder man sig till honom som har makt att hjälpa.
Text: Johannesevangeliet 12:1-16. Psaltaren 118.
Att reflektera över: Hosianna!

Måndag 29 mars

Text: Kristi lidande enligt Matteusevangeliet kap 26-27. Psaltaren 20. 
Att reflektera över: Vad innebär Jesu försoning för mig?

Tisdag 30 mars

Text: Kristi lidande enligt Lukasevangeliet kap 22-23. Psaltaren 3.
Att reflektera över: Vad betyder tystnaden i mitt liv?

Onsdag 31 mars

Förr lindades kyrkklockorna in i halm denna onsdag för att de skulle vara ”stumma” de närmaste dagarna. Ordet ”dymmel” betyder stum. Vi följer under stillhet Jesu väg till korset. Tystnaden bryts på påsknatten då kyrkklockorna förkunnar Kristi uppståndelse.
Text: Kristi lidande enligt Markusevangeliet kap 14-15. Psaltaren 51. 
Att reflektera över: Hur kommer tron till uttryck i mitt liv?

Heliga tre påskdagarna

Dessa tre dagar räknas enligt den judiska kalendern från solnedgång till solnedgång. Den första påskdagen firar vi från solnedgången på skärtorsdagen till solnedgången på långfredagen. Ordet påsk betyder ”övergång” och vi följer nu Jesus i hans påsk; från död till uppståndelse.

Skärtorsdagen 1 april

Den första påskdagen inleds med nattvardsgudstjänst. Grundtonen är tacksamhet över vad Kristus gett oss i nattvarden och därför bryts fastans liturgiska färg, den violetta, mot den vita som är glädjens och renhetens färg.
Text: Johannesevangeliet kap 13:3-18:1. Psaltaren 116:10-19.
Att reflektera över: Vad innebär nattvarden för mig?

Långfredagen 2 april

Detta är en fastedag då vi även med våra kroppar får följa Kristus. Om möjligt bör man äta endast ett mål mat denna dag (gäller ej barn, äldre från 65 år eller sjuka).
Budskapet är att Jesus tar på sig ”alla världens alla synder i alla tider” (M Luther). Därför öppnas vägen till Gud. Visuellt åskådliggörs detta när draperiet till det allra heligaste rummet i templet delas mitt itu, ett rum endast översteprästen fick gå in i en gång om året.
Text: Jesaja 53. Psaltaren 22 (Jesu bön på korset).
Att reflektera över: Vad innebär Kristi lidande för mitt andliga liv?

Påskafton 3 april

För att visualisera att Jesus denna dag låg sin grav är kyrkan stängd. Allt är tyst och stilla. Portarna öppnas åter när församlingen firar Kristi uppståndelse. Vi hälsar varandra med orden ”Kristus är uppstånden!” – ”Ja, han är sannerligen uppstånden!”
Text: Petrusbrevet kap 3:18-19 och 4:6.
Att reflektera över: Glädjen i dödsriket när Kristus kom med sitt ljus.

Påskdagen 4 april

Text: Johannesevangeliet kap 20:1-10. Psaltaren 118:15-24. 
Att reflektera över: Vad betyder påsken, ”övergången” från död till uppståndelse, för mig?

Annandag påsk 5 april

Några lärjungar möter Jesus. Först känner de inte igen honom men när de såg att han tog brödet, läste tackbönen och bröt brödet ”öppnades deras ögon och de kände igen honom”.
Text: Lukasevangeliet kap 24:13-35. Psaltaren 16:6-11
Att reflektera över: Från dagens bön: ”Öppna våra ögon så att vi känner igen dig”.

 

Sammanställt av Henrik Fergin, präst 

Jesus är uppstånden Foto: Louise Hedberg