Helig vrede får henne att skriva till Försäkringskassan

Åsa Jansdotter möter många människor i sitt arbete som diakon. En del av dem har hamnat mellan stolarna i det skyddsnät som är tänkt att värna dem. Ett exempel på när det inte går ihop är reglerna om handikappersättning och merkostnadsersättning. Häromdan blev Åsa, som hon själv uttrycker det, heligt vred och bestämde sig för att göra något åt saken och skrev ett brev till socialförsäkringsministern och Försäkringskassans generaldirektör. Läs brevet här:
Öppet brev om merkostnadsersättning