Foto: Elinor Edvall

En julhälsning från kyrkoherde Marie Rehnstam

Publicerades 22 december 2020.