Meny

Vår verksamhet och Coronaviruset

I dagsläget firar vi inga offentliga gudstjänster. Det innebär att prästen firar gudstjänsten åt oss utan att vi är närvarande i kyrkan.

Förändringar i pastoratets verksamheter:

(Kan komma att uppdateras)

Nya uppdateringar (8april):

 • Från och med nu firar vi inga offentliga gudstjänster. Det innebär att prästen firar gudstjänsten åt oss utan att vi är närvarande i kyrkan. Vi kommer att spela in några gudstjänster som vi lägger här på hemsida, facebook och instagram.
 • Däremot kommer vi fortsätta ha öppen kyrka i Vaggeryd 8-15 samt andakter 8:45 och 14:00 dit du är välkommen om Du är frisk. Även dessa andakter försöker vi i största möjliga mån att spela in och visa på hemsida, facebook och instagram.
 • Kyrkorna i Byarum och Svenarum håller öppet 9-16 för enskild bön och ljuständning fr.o.m. skärtorsdag t.o.m. annandag påsk.
 • Ingen sinnesrogudstjänst 8/4, den blir istället en passionsandakt som vi visar på hemsida, facebook och instagram.
 • Ekumenisk påsdagsgudstjänst 12/4 i Bondstorp inställt. (Ev mer information tillkommer)

För att minimera riskerna till spridning av smittan och av hänsyn till varandra, främst mot de i riskgrupperna, kommer Byarums pastorat vidta följande åtgärder:

 • Vi har inga andakter på Furugården.
 • Vi har dop, vigslar och begravningar men kommer inte erbjuda våra samlingssalar för kalas och minnesstunder. Observera att max antal i kyrkan får vara 50 personer inkluderat alla. Antalet kan dock vara mindre om det är en mindre lokal. 
 • Cafét på Mötesplats Vaggeryd är stängt tills vidare. Däremot har vi öppet vanliga tider, tis 14-16 och fre 10-12 för utdelning av matkassar.
 • Vi har våra konfirmander, barn- och ungdomsverksamhet som vanligt med vissa justeringar. Om grundskolan skulle stänga innebär det att vi också stänger vår verksamhet för barn och ungdomar.
 • Vår vuxenverksamhet såsom dagledigträffar, soppluncher, körer, syföreningar, Te Deum, afternoon tea blir inställda resten av terminen.
 • Vi ställer om personalen till att erbjuda stöd och hjälp. Detta stöd riktas främst till de invånare som är i de identifierade riskgrupperna genom hjälp med inhandling och andra lokala ärenden.
  • Du som behöver stöd och hjälp kan vända dig till vår diakon Jennie Skarph via e-post eller telefon. Om inte Jennie kan svara så lämnar du ett meddelande. Du kommer få svar efter vår bästa förmåga. (jennie.skarph@svenskakyrkan.se, 070-6115853)
  • Du som behöver stöd och hjälp kan också komma till våra morgon-, eftermiddags- och aftonböner. Här finns människor som kan lyssna och stötta.

På grund av smittläget ber vi dig att du stannar hemma om du känner dig det minsta sjuk.

Om Du vill gå på gudstjänst finns möjligheten på SVT.

När du besöker våra verksamheter är det viktigt att vara extra noga med att tvätta händerna, nysa/hosta i armvecket och hälsa på andra sätt än den vanliga handhälsningen (eller andra hälsningar med kroppslig beröring).

Om myndigheternas rekommendationer ändras kommer vi att anpassa vår verksamhet utifrån dessa.

Information från Svenska kyrkan Växjö stift finns här.

Vår biskop Fredrik Modéus uppmanar oss att be:

Gud, ta hand om vår oro.
Hjälp oss till omsorg om varandra.
Låt inte viruset sprida sig.
Tack för kyrkans trygga rum.
Vi överlämnar oss i dina händer.
Amen.

Mikael Svenningsson

Mikael Svenningsson

Byarums pastorat

Administration och kommunikation, Församlingspedagog

Jörgen Bok

Jörgen Bok

Byarums pastorat

Tf kyrkoherde