Svenska kyrkan stärker jourhavande präst!

Nyhet Publicerad

Det blir fler präster i chatten och utökade öppettider från och med 1 mars 2018

Under 2017 hade Jourhavande präst 8 417 chattkonversationer (i snitt 40 per öppet dygn) och 1 433 elektroniska brevkontakter.

Eftersom de digitala kontakterna ökar stadigt förstärks nu chattfunktionen med fler präster i tjänst och öppethållande ytterligare en kväll i veckan.

Chatten är öppen måndag-torsdag kl 20-24, och från och med 1 mars även söndagar.

– Vi bedömer att söndagskvällen är en viktig kväll, då helgen slutar och en ny vecka börjar, säger Monika Oscarsson, biträdande nationell samordnare.

Läs mer här: https://www.svenskakyrkan.se/jourhavandeprast