Tre påskliljor. Ett kyrkfönster i bakgrunden.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Påsken i Arbogabygdens församling

Påsken är kyrkans största helg. Då firar vi att Jesus uppstod och besegrade döden. Stilla veckan kallas veckan som föregår påskdagen. I stilla veckan ingår till exempel palmsöndagen, skärtorsdagen och långfredagen. Det är påskdagen som inleder påskveckan. Välkommen att fira påsken med oss:

Veckan innan påskveckan kallas för stilla veckan

Stilla veckan kallas veckan som föregår påskdagen. I stilla veckan ingår till exempel palmsöndagen, skärtorsdagen och långfredagen. Alla dagar från skärtorsdagen fram till annandag påsk kallas i folkmun för ”påsken”. Men det är egentligen påskdagen, den dag då Jesus uppstod, som inleder påskveckan. År 2023 är påskdagen 9 april.

SKÄRTORSDAG 6 APRIL

På skärtorsdagen instiftade Jesus det nya förbundets måltid, nattvarden. Han bad oss att fira den till hans åminnelse. En gammal tradition som hör till denna dag är fottvagningen. Jesus tvättade lärjungarnas fötter innan de gick till bords, för att visa att han var deras tjänare. Detta görs symboliskt i en del svenska församlingar. Förr bjöd klostren ofta in fattiga på skärtorsdagen, de fick fottvätt och mat. Skärtorsdagen är en glädjens dag.

Dagens tema: Det nya förbundet
Dagens kollekt går till Diakonin i Arbogabygdens församling

18:00 Skärtorsdagsmässa
S:t Nicolai kyrka
Birgitta Rosenquist Brorson (orgel), 
Helena Olsson Brink (flöjt) och konfirmander

19:00 Skärtorsdagsmässa
Medåkers kyrka
Elina Hultman, sång & piano

19:00 Ekumenisk skärtorsdagsmässa
Götlunda kyrka
Lars Jonsson, cello

LÅNGFREDAG 7 APRIL

På långfredagen går Jesus i döden för vår skull. Denna dag står korset i fokus. Dessutom beds särskilt utförliga förböner för hela världen denna dag. Förr fick inte barnen leka denna dag och väldigt långa predikningar hölls. På engelska heter dagen ”Good Friday”, en dag för försoning. Korsfästelsen är sorglig men leder till något väldigt bra.

Dagens tema: Korset

11:00 Långfredagsgudstjänst
Heliga Trefaldighets kyrka

11:00 Ekumenisk långfredagsgudstjänst
Equmeniakyrkan Götlunda

15:00 Korsvägsandakt
S:t Nicolai kyrka
Korsvägsbilder av Kjell Sjögren

18:00 Musikgudstjänst
Heliga Trefaldighets kyrka  
Stabat Mater av G B Pergolesi
Maria Demerus, sopran
Anna Graca, alt
Emmy Algefors, cembalo
Stråkensemble
Fri entré 

PÅSKAFTON/PÅSKNATTEN 8 APRIL

På påskafton ligger Jesus i graven. I kyrklig tradition är dagen stilla. På kvällen går man till kyrkan och firar påsknattsmässa, som symboliserar vakan vid Jesu grav. Denna mässa kallas ”Vigiliemässa”. Förr döptes många denna dag. Är du intresserad i dop? Läs mer här eller kontakta Anne Sjösten direkt via telefon (0589-884 01) eller anne.sjosten@svenskakyrkan.se.

Dagens tema: Genom död till liv

14:00 Finskspråkig Mässa
S:t Nicolai kyrka

23:30 Påsknattsmässa
S:t Nicolai kyrka 
Konfirmander

Närbild på blommande påskliljor i solsken.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

PÅSKDAGEN 9 APRIL

På påskdagen uppstod Jesus ur sin grav igen och gav människan tron på livet efter döden, det eviga livet. Det var på tredje dagen Kristus uppstod. Det var också den första veckodagen, motsvarigheten till vår söndag. Därför är varje söndag en påminnelse om Jesu uppståndelse. Ordet ”påsk” hänger språkligt samman med det hebreiska ordet för påsk, pesach, som via det grekiska ordet páscha har blivit påsk i vårt språk. Påskdagen infaller på första söndagen efter första fullmånen eller vådagjämningen. Det är förklaringen till att påskdagen kan infalla från slutet av mars till sent april.

Dagens tema: Kristus är uppstånden
Dagens kollekt går till Finnåkers kursgård

11:00 Högmässa
Heliga Trefaldighets kyrka
Franciskuskören

11:00 Ekumenisk påskdagsgudstjänst
Equmeniakyrkan Götlunda
Götlunda kyrkokör och brassensemblen ”Tryck och blås” 

15:00 Påskdagsgudstjänst
Medåkers kyrka
Medåkers kyrko- och hembygdskör

ANNANDAG PÅSK 10 APRIL

Annandag påsk är dagen då lärjungarna såg Jesus ta en bit bröd, läsa tackbönen och bryta brödet. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Annandagen är en så kallad efterfirningsdag, precis som annandag jul, som markerar ledighet och att det är en stor högtid.

Dagens tema: Möte med den uppståndne
Dagens kollekt går till Act Svenska kyrkan

11:00 Andakt
Skidstugan, Brattberget (i samband med Spring för livet)

Tankar till påsken

Varje år förundras jag över hur nära våra liv påskens berättelser kommer. Det är som om alla livets ytterligheter kommer oss nära och möter oss i påskens drama. Skärtorsdagens festmåltid och svek, Långfredagens skärande smärta och död, Påskaftonens tomhet, Påskdagens omtumlande glädje och Annandag påsks fantastiska möte. Steg för steg får vi vandra genom livets yttersta drama bokstavligen från liv till död och tillbaka till liv igen. 

Joakim Vikström Foto: K Sigge Dahlqvist

Hos evangelisten Johannes som vi följer i år möter vi sorg och glädje, svek och självkritik, ångest och eufori. Vi möter ensamhet och vänskap, mod och missmod, glädje och hopp, död och liv. Vi möter livet som det är och vi känner igen oss i evangelierna för det handlar om dig och mig, om oss och om Gud. Berättelserna om Jesu liv, lidande, död och uppståndelse gör att livet med stort L kommer oss nära.  När vi följer med in i påskens värld fördjupas vi i vad det är att vara människa och vad livet djupast handlar om. 

Men livet är motsägelsefullt samtidigt med påskens drama går livet på som vanligt. Mitt i sveket på skärtorsdagen möter jag vårsolen och livet återvänder. När långfredagens texter berättar om död och mörker hittar jag vårblommor och påskägg. När lärjungarna på påskaftonen är mitt i tomheten träffar jag vänner och äter gott. På påskdagens morgon när livet segrar påminns jag om en värld präglad av krig och klimathot. När lärjungarna gläds i mötet med den uppståndne Jesus på annandagen påminns jag om livets skörhet i mötet med en vän som närmar sig döden. Men det finns en tröst och trygghet mitt i det – hur våra liv än ser ut nu, trots allt, finns pulsen där: Jesus led för och med oss, Jesus dog för och med oss, Jesus uppstod för och med oss.  

- Joakim Vikström,
Kyrkoherde Arbogabygdens församling

En hög med små färgglada påskägg.

Hur firar vi påsk?

Vill du fira påsk med traditionell mat och dukning? Här får du inspiration.

Oljemålning på duk med motiv från Jesu passionshistoria.

Följ med på en Getsemanevandring

En Getsemanevandring är en meditation där vi i tanken stannar upp på de platser där Jesus var under sina sista dygn, innan han korsfästes.

Inspelade konserter under fastan och påsken

Lyssna till ett urval konserter och gudstjänster under stilla veckan och påsken.

Solnedgång mot en kal kvist.

Stilla veckan och påsk

Stilla veckan och påsk rymmer ett drama med vänners svek, maktens grymhet och Guds ingripande. Händelserna förändrade livsvillkoren för all framtid.

Pilgrimsvandra eller sträck på benen

Upplev sommarkyrkan