Svenska kyrkans avtal 23: ”Vi måste överbrygga de ekonomiska utmaningarna”

Nyhet Publicerad

Idag började Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation växla yrkanden med fackförbunden inför avtalsrörelsen 2023. Fokus ligger på att hitta lösningar för att överbrygga Svenska kyrkans ekonomiska utmaningar.

Svenska kyrkans utmanade ekonomiska situation har hamnat i blixtbelysning under det senaste årets inflation. Med minskande resurser ska församlingarna möta allt större behov samtidigt som kostnaderna ökar.

- Svenska kyrkan fyller en viktig roll i samhället, särskilt för samhällets svaga. Vi måste hitta lösningar för att överbrygga de ekonomiska utmaningarna, så att de inte går ut över den viktiga verksamheten, säger Cecilia Herm, förhandlingschef Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.

Det långsiktiga målet är enklare, mer enhetliga och mer flexibla kollektivavtal så att Svenska kyrkan ska kunna effektivisera men också utveckla sin verksamhet.

- Vi har för många och för oöverskådliga regler i avtalen. Det gör det svårt att vara ledare och svårt för de anställda att förstå vad som gäller. Vi hoppas på konstruktiva förhandlingar där vi kan minska den administrativa bördan, säger Cecilia Herm.

I årets avtalsförhandlingar vill Skao diskutera lösningar för att

·       förenkla och förtydliga löneprocessen

·       införa anställningsformer för praktik

·       minska semesterskulden

·       förenkla arbetstidsreglerna och göra dem mer enhetliga

·       göra det lättare att införa årsarbetstid

·       anpassa bilersättningarna när bränslekostnaderna varierar.

En annan viktig åtgärd är att stuva om i avtalet så att det blir lättare att tillämpa.

Det nuvarande avtalet för Svenska kyrkan gäller till och med den 31 mars 2023 och tecknades mellan Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationerna Svenska Kommunalarbetareförbundet, Vision, Kyrkans Akademikerförbund, Akademikerförbundet SSR och Akavia med förtecknade förbund samt Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds samverkansråd (numera Sveriges Lärare).

Årets kollektivavtalsförhandlingar börjar den 24 januari och målet är att ha ett nytt avtal klart i början av april. Svenska kyrkan följer industriavtalets så kallade märke och kommer därför inte att avsluta förhandlingarna förrän industriavtalets lönenivåer är klara.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation publicerar löpande information om avtalsrörelsen på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare och i e-postnyhetsbrevet Observera arbetsgivare.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera