Arbetsgivarorganisationens roll i arbetet med att förebygga sexuella övergrepp

Nyhet Publicerad

Den senaste tiden har flera upprop riktat strålkastarljuset mot olika sfärer i samhället där sexuella trakasserier har förekommit och förekommer. Nu även mot  Svenska kyrkan.

-       Kampanjen #metoo är viktig. Det säger Anna von Malmborg, samordnare för arbetsmiljöfrågor. Den bidrar till att bryta tystnadskulturen kring oacceptabla beteenden och det är viktigt för arbetet med att bygga en sund arbetskultur. Vi ska bemöta dem vi är till för och varandra på ett respektfullt sätt.

 Arbetsgivarorganisationens uppdrag i denna fråga

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation utbildar och ger råd till chefer och andra företrädare inom kyrkan. Vi har arbetsrättslig expertis med bred erfarenhet. Det finns också regionalt placerade rådgivare/förhandlare med expertkompetens.