Arbetet med nytt omställningsavtal för Svenska kyrkan fortgår som planerat

Nyhet Publicerad

Förhandlingsprotokollen för Svenska kyrkans avtal har undertecknats och arbetet med att färdigställa omställningsavtalet fortsätter under sommaren. Det tidigare omställningsavtalet gäller till dess att det nya omställningsavtalet är färdigt.

I förhandlingarna om nya omställningsvillkor för Svenska kyrkan kom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisationerna överens om att göra vissa förändringar i Svenska kyrkans allmänna villkor och protokollsanteckningar, samt att färdigställa ett nytt omställningsavtal i linje med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag.

Nu har förhandlingsprotokollen för Svenska kyrkans avtal färdigställts och undertecknats av parterna. Mötestider för färdigställandet av omställningsavtalet har bokats in och det arbetet kommer att fortgå under sommaren.

Det tidigare omställningsavtalet är förlängt och gäller till dess att det nya omställningsavtalet är färdigt.

Mer information om det nya omställningsavtalet kommer när allt är klart. Det kommer bland annat att innehålla omfattande studiestöd, avgångsersättningar och löneutfyllnad. Det blir också tillgängligt för många fler medarbetare än idag.

I samband med att det nya omställningsavtalet tecknas försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön (protokollsanteckning 23). Regeln kommer att gälla fortsatt för anställda som vid det tillfället erhåller ersättning enligt denna regel.

Övriga förändringar i Svenska kyrkans avtal gäller redan nu:

  • Om en arbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist och vid uppsägningsdagen har uppnått 55 års ålder och då har tio års sammanhängande anställningstid hos arbetsgivaren ska uppsägningstiden förlängas med sex månader. Tidigare krävdes 15 års anställning och att arbetstagaren var 50 år eller äldre.
  • OB-ersättning A utges för Alla helgons dag från och med klockan 18 på fredagen till och med klockan 7 på söndagen.
  • Åldern för lägstalön i löneavtalet med Kommunal höjs från 18 till 19 år. På motsvarande sätt höjs åldrarna för yngre arbetstagare. Den som fyllt 16 år har rätt till lägst 70 %, den som fyllt 17 år har rätt till lägst 80 % och den som har fyllt 18 år har rätt till lägst 90 % av lägstalönen.

En försäkring om avgångsbidrag (AGB) kommer också att tecknas under avtalsperioden.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera