Bättre förutsättningar för arbetsgivare, arbetstagare och verksamhet i nya omställningsvillkor

Nyhet Publicerad

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisations förslag till omställningsavtal blir verklighet. Samtidigt försvinner lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön. Löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare.

Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation arbetar långsiktigt för att utveckla Svenska kyrkans kollektivavtal. Avtalen ska vara ett stöd i arbetet med att rusta Svenska kyrkan för framtiden. Vi har ett tydligt uppdrag från Svenska kyrkans arbetsgivare att ta kontroll över kostnaderna och att minska den administrativa bördan.

Därför har Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation kommit överens med arbetstagarorganisationerna om att prolongera Svenska kyrkans avtal 20 med vissa förändringar från och med den 1 april 2022 till och med den 31 mars 2023.

Ett nytt omställningsavtal ska också färdigställas. Det bygger på det förslag som Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation lämnat fram och innehåller bland annat omfattande studiestöd, avgångsersättningar och löneutfyllnad. Det blir också tillgängligt för många fler medarbetare än idag. Vi kommer att återkomma i detalj när allt är klart.

Följande förändringar införs i Svenska kyrkans avtal 20 i samband med prolongationen:

  • Lönetillägget vid omplacering till tjänst med lägre lön (protokollsanteckning 23) kommer att försvinna i samband med att nytt omställningsavtal tecknas. För anställda som då erhåller ersättning enligt denna regel tillämpas regeln fortsatt.
  • Villkoren för förlängd uppsägningstid förändras. Om enarbetstagare har sagts upp på grund av arbetsbrist och vid uppsägningsdagen har uppnått 55 års ålder och då har tio års sammanhängande anställningstid hos arbetsgivaren, ska uppsägningstiden förlängas med sex månader. Enligt dagens villkor krävs 15 års anställning och att arbetstagaren ska vara 50 år eller äldre.
  • OB-ersättning A kommer att utges för Alla helgons dag från och med klockan 18 på fredagen till och med klockan 7 på söndagen. Detta villkor gäller från och med den 1 juni 2022.
  • Åldern för lägstalön i löneavtalet med Kommunal höjs från 18 till 19 år.
  • En försäkring om avgångsbidrag (AGB) kommer att tecknas under avtalsperioden.

Löneökningsutrymmet för 2022 är oförändrat

Alla arbetsgivare kan nu återuppta arbetet med att sätta nya löner för 2022. Det förhandlade löneökningsutrymmet är detsamma som tidigare, lägst 509 kr för Kommunals löneavtal och lägst 1,9 % av den fasta kontanta lönen för löneavtalet för övriga arbetstagare. Arbetsgivarorganisationen kommer att återkomma med mer information om Kommunals löneavtal, när vissa frågor kring avtalsområde har retts ut.

Observera att konstruktionen med ”lägst” utrymme är som vanligt en garanti för respektive arbetstagarorganisation, inte för individen.

Arbetet fortsätter

Tisdagen den 3 maj 2022 skrev parterna under medlarnas så kallade slutliga hemställan. Nu kommer förhandlingsprotokollen för prolongeringen av Svenska kyrkans avtal 20 att färdigställas och skrivas under. Vi kommer att återkomma när omställningsavtalet är klart.

Observera att detta är en nyhetsartikel, vilket betyder att den inte uppdateras. Datumet då nyheten publicerades ser du högst upp på sidan. Håll dig uppdaterad om de senaste nyheterna genom att prenumerera på e-postnyhetsbrevet Observera