Släck ljuset - tänd hoppet!

Välkommen till Earth Hour-gudstjänst i Östra Skrukeby kyrka lördag 24 mars 20.30-21.30. En timme för världens ljus och en hållbar skapelse. Andakt, bön, akustiska toner och levande ljus.
Ulf Söderberg, flöjt. Anders Krantz, flygel och bälgtrampad orgel.
Lars Linde och Maria Bergendahl, klockringare.

Kvällen innan, 23 mars 20.00 äger ungdomskvällen BEAT Earth rum.

 

Foto: Maria Bergendahl