Åkerbo - synlig och nära

Här kan du läsa visionen för Åkerbo församling.

Foto: Katarina Sandström Blyme

Åkerbo församling - synlig och nära

Åkerbo församling vill vara en kyrka nära människan. Vi vill vara en kyrka som lämnar plats för människors vardagstro och för andlig fördjupning.

Gudstjänster och verksamheter ska leda till tro, ge hopp och bygga gemenskap. Mellan unga och gamla. Mellan dem som bor i tätort och de som bor på landsbygden. Mellan dem som redan finns i kyrkan och dem som ännu inte vet att vi finns - eller var vi finns.

Åkerbo församling (och Svenska kyrkan) ska vara ett tydligt inslag i samhällsbilden. Diakon, präster och andra medarbetare ska vara självklara personer att vända sig till. Människor med frågor om medlemskap, kyrkogårdar och begravningar ska känna sig sedda.

Kyrkor, församlingshem och kyrkogårdar ska vara välkända och tillgängliga platser. De ska varsamt anpassas inför framtida utmaningar så att församlingen kan fortsätta vara en levande mötesplats.

Vi vill nå människan. Frivillighet ska uppmuntras och vara en viktig del av församlingen. Alla möten med medarbetare och ideella ska inge förtroende och fördjupa relationen till Gud.

Visionen antogs av Åkerbo kyrkofullmäktige 11 november 2015.