Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Adolf Fredriks församling Besöks- och postadress: Holländargatan 16, 11160 Stockholm Telefon: +46(8)207076 E-post till Adolf Fredriks församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

#vardeljus

#Vardeljus

I uppropet #vardeljus berättar många om de sexuella övergrepp och sårande kommentarer som de utsatts för inom Svenska kyrkan och hur de tystats ner.
Ett modigt upprop som tydligt visar att arbetet med att motverka trakasserier och övergrepp aldrig får bli underprioriterat eller bortviftat.

Det är hemska och omskakande vittnesmål. Vi som leder arbetet inom Svenska kyrkan har ett stort ansvar att ta tag i de problem som uppropet blottlägger.
Här i Adolf Fredriks församling tolereras inga kränkningar kopplat till kön,
vare sig du är anställd, volontär, församlingsbo eller på annat sätt deltar i våra verksamheter. Om du har blivit eller blir utsatt ska du berätta om det så att du får hjälp att anmäla detta.

Vi vet att sexuella övergrepp sätter djupa och långvariga spår i en människas liv.
I Svenska kyrkan har vi de senaste tjugo åren medvetet arbetat med att bemöta och förebygga sexuella övergrepp i kyrkliga sammanhang. Vi vet hur viktigt det är att den utsatta blir lyssnad till, trodd på och får hjälp att placera skulden. Det är aldrig den utsattas fel!

I varje stift finns kontaktpersoner – en man och en kvinna utsedd av biskopen – som är utbildade att möta och stödja den som upplever sig sexuellt kränkt av en kyrklig anställd, förtroendevald eller annan person. Stockholms stifts stödpersoner som arbetar med dessa frågor hjälper dig som blivit utsatt för övergrepp i kyrklig miljö. De lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer. Kontaktpersonerna är Erik Lundström, tel: 076-119 86 14 och Eva Malmfors, tel: 08-546 061 92. 

Uppropet #Vardeljus visar att det arbetet behöver fortsätta, utvärderas och ständigt uppgraderas.