Meny

En församling för alla

”Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud..” Ur 1 Joh 4:16

I Adolf Fredriks församling möter vi varje människa i en respekt över att hen är skapad till Guds avbild. Inför kyrkans altare välkomnar vi mångfalden av barn och vuxna till gudstjänst och körsång, vi välkomnar HBTQ-flyktingar till veckoträffar för ”Newcomers”. Vi välkomnar den som tror, den som söker en tro eller den som inte tror alls.

Oavsett vem du är eller vad du bär på så vill vi med glädje välkomna dig till Adolf Fredriks kyrka och församling. Vi tror och hoppas att glädjen ska kännas i kontakten med oss.

Vi vill vara en församling för alla!