Hjälp flyktingarna i Europa

Stöd flyktingar i Europa

Just nu pågår den allvarligaste flyktingkrisen i Europa på över 50 år. Dagligen hör vi om människor som riskerar sina liv för att ta sig hit. Tillsammans med ACT-alliansen ger Svenska kyrkan nu stöd till flyktingar i Ungern och kommer utöka det humanitära stödet i regionen.

Läs mer om Svenska kyrkans stöd till flyktingar i Europa och om hur du kan bidra

Flyktingsituationen kräver att vi agerar! Svenska kyrkan och de övriga nordiska medlemmarna i ACT-alliansen, ett globalt samarbete mellan kyrkor och organisationer, uppmanar till omedelbar handling med anledning av flyktingsituationen i Europa. Läs mer här.

Foto: Växjö stift

Skapad:2015-09-01 13:10:00

September är diakonins månad. "Diakoni är något som ska genomsyra hela kyrkans väsen, som visar konkret och i handling att kyrkan står upp för evangeliet och lever evangelium, hela tiden, oavsett månad och dag.", skriver stiftsdiakon Monica Sölvesdotter Olsson.

Läs mer om Diakoni är att leva evangelium – varje dag

Ekovandringen fortsätter

Ekovandringen har nu passerat Växjö stift, men fortsätter söderut mot klimatmötet i Paris i december. Syftet är att nå ett rättvist och ambitiöst klimatavtal. För mer information, klicka på bilden ovan.

Biskop Andrew Gulle och biskop Fredrik Modéus

Foto: Lars Erik Tobiasson

Biskop från Tanzania på besök

I helgen den 29-30 augusti har Växjö stift haft besök av biskop Andrew Gulle från den evangelisk-lutherska kyrkan i Tanzania (ELCT). Han har bland annat mött biskop Fredrik Modéus, firat gudstjänst och träffat katekumener och diakon- och prästkandidater. Besöket var en del av ett gemensamt biskopsmöte mellan Svenska kyrkans biskopar och 14 biskopar från Tanzania.

Läs mer om besöket från Tanzania i Växjö stift

Läs mer om det gemensamma biskopsmötet mellan Svenska kyrkans biskopar och de tanzaniska biskoparna

Läs det gemensamma uttalandet från biskopsmötet

Skriv till biskop Fredrik

Vad vill du dela? Den frågan ställer Växjö stifts nya biskop Fredrik Modéus, som efterlyser brev från alla som vill berätta om vad man ser som angeläget för Svenska kyrkans framtid i Växjö stift.

Alla som vill har möjlighet att via Växjö stifts webbplats/intranät eller via brev skriva till biskop Fredrik Modéus om sådant man ser som angeläget för Svenska kyrkan i Växjö stift och som man anser att den nya biskopen behöver få veta. Det går även bra att använda hashtaggen #vadvilldudela på facebook och twitter. 

Skriv till biskop Fredrik.

Foto: Jonas Tobin

Skapad:2015-06-18 14:19:00

Hur ser gemenskap ut? Skicka in en bild på temat ”gemenskap” och delta i en fotoutmaning.

Läs mer om Fotoutmaning: Din bild av gemenskap!
Anna Oskarsson, Fannie Petersson, Judit Palmén och Nathalie Töpperwien Blom.

Anna Oskarsson, Fannie Petersson, Judit Palmén och Nathalie Töpperwien Blom.

Unga stipendiater utsedda

Anna Oskarsson, Judit Palmén, Fannie Petersson och Nathalie Töpperwien Blom åker i höst till Tanzania, Brasilien och Costa Rica på uppdrag av Växjö stift. De är årets stipendiater från Växjö stift i Svenska kyrkans utbytesprogram Ung i den världsvida kyrkan respektive årets praktikanter som Växjö stift sänder ut med stöd från SIDA.

Läs mer om stipendiaterna i Ung i den världsvida kyrkan här.

Läs mer om SIDA-praktikanterna här.

 

Lär känna biskop Fredrik

Se en kort film som presenterar biskop Fredrik Modéus lite närmare.

Foto: Shutterstock

Skapad:2014-12-15 08:57:00

”Min berättelse”, är en serie på Växjö stifts Facebook-sida som består av korta filmer där olika personer berättar om något de brinner för och varför de är just där de är i dag. Varje månad delar vi en ny berättelse på Växjö stifts Facebooksida.

Läs mer om "min berättelse"
         

 

 

Vilken är min församling?

Skapad:2012-10-04 08:45:00

Vilken församling du hör till beror på var du bor. Här kan du ta reda på vilken församling du tillhör.

Gatuadress:
Postadress:

 

 

 

 

 

 

 

Svenska kyrkan, Växjö stift

Skapad: 2008-09-19 11:15:00
0470-77 38 00
Box 527, 351 06 Växjö
Leverans/besöksadress
Östrabo, 352 39 Växjö
www.svenskakyrkan.se/växjöstift
www.facebook.com/vaxjostift

 

Är du anställd, frivillig eller förtroendevald?

Gilla Växjö stift på Facebook

 

Biskopen på twitter


 

 

 

 

 

//