Välkommen till 
Svenska kyrkans utbildningsinstitut

Vi vill vara en studiemiljö där vi kan utveckla professionalitet, växa i tro och kärlek till Svenska kyrkan och där vi stärker vår förmåga att analysera vår samtid och gestalta evangeliets tilltal till varje människa i varje tid.

Här kan du utbilda dig till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker och präst.

 

Aktuellt schema

Skapad: 2014-11-14 14:22:00

Kontaktuppgifter

Skapad: 2014-02-21 11:34:00

Uppsala
Postadress: Kyrkokansliet,
751 70 Uppsala
Besöksadress: Linnégatan 1

Lund
Post- och besöksadress: Scheelevägen 17, Beta 6,
223 63 Lund

Växel: 018-16 95 00 
utbildningsinstitutet@svenskakyrkan.se  

Se vidare under Personal

Studievägledning

Skapad: 2014-02-21 11:34:00

För blivande diakoner och församlingspedagoger:
Lorita da Ros Grape
018-16 96 97
lorita.daros@svenskakyrkan.se

För blivande kyrkomusiker och präster:
Lena Petersson
018-18 24 65 
lena.petersson3@svenskakyrkan.se

Skapad: 2014-03-06 13:49:00

Ansökan till höstterminen 2015 kan göras via ansökningsportalen under perioden 1 mars-15 april. Sista ansökningsdag är alltså 15 april. Välkommen med din ansökan!

Till Ansökningsportalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//