Skapad: 2012-02-06 23:40:00
Skapad: 2015-02-25 12:27:00
Skapad: 2014-11-17 12:40:00
Skapad: 2010-05-30 21:00:00
Skapad: 2015-03-02 11:27:00

 

Skapad: 2014-03-03 10:43:00
Skapad: 2014-08-25 16:09:00
Skapad: 2013-02-11 11:25:00
Skapad: 2013-08-22 15:44:00
Skapad: 2014-01-12 18:14:00
Skapad: 2012-08-15 22:50:00
Skapad: 2010-09-29 02:10:00
Skapad: 2012-03-13 23:45:00
Tåg

Tåg Foto: Foto: www.fotoakuten.se

Skapad: 2010-07-26 15:00:00
Skapad: 2015-03-02 11:15:00

 

Skapad: 2013-11-26 11:57:00
Skapad: 2014-11-24 11:27:00
Skapad: 2014-09-22 11:42:00
Skapad: 2014-09-04 15:42:00
Skapad: 2014-08-25 16:35:00
Skapad: 2013-03-20 14:25:00

Konfa låt gjord av konfirmander och unga ledare från Mariefred, Rönö och Tommie Sewón

Läs mer
Skapad: 2012-08-13 17:20:00

Tredje söndagen i påsktiden


Påsken är kyrkans största helg. Vi firar att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Berättelserna om Jesus och vem han var är nedskrivna i ljuset av påskens drama och i ljuset av uppståndelsen.

Tema
Den gode herden

Liturgisk färg
Vit

Altardekoration
På altaret ställer vi vårblommor eller påskliljor  och vi tänder påskljuset samt sex ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Hesekiel kapitel 34, vers 11 - 16
Så säger Herren Gud: Jag skall själv ta hand om mina får och vårda dem. Som herden vårdar sig om sin hjord när han har sina får omkring sig, de skingrade, så skall jag vårda mina får och rädda dem från de platser dit de skingrades den dag då moln och töcken rådde. Jag skall hämta dem hos de främmande folken, samla in dem från främmande länder och föra dem till deras eget land. På Israels berg, i dess dalar och bebodda trakter skall jag valla dem. På ett gott bete skall jag driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg. Där skall de få komma till ro på härliga ängar. Saftigt bete skall de finna på Israels berg. Jag skall själv valla mina får och låta dem komma till ro, säger Herren Gud. Jag skall leta efter de vilsegångna och hämta hem de bortsprungna, jag skall förbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående. Jag skall valla dem på det rätta sättet.

Epistel
Petrus första brev kapitel 2, vers 22 - 25
'Han begick inte någon synd, och svek fanns inte i hans mun.' Han svarade inte med skymford när han skymfades. Han svarade inte med hotelser när han fick lida. Han överlät sin sak åt honom som dömer rättvist. Våra synder bar han i sin egen kropp upp på träpålen, för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt tillbaka till era själars herde och vårdare.

Evangelium
Evangeliet enligt Johannes kapitel 10, vers 1 - 10
”Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får går han före dem, och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.” Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sade Jesus: ”Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 23
En psalm av David. Han för mig i vall på gröna ängar, han låter mig vila vid lugna vatten. Han ger mig ny kraft och leder mig på rätta vägar, sitt namn till ära. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont, ty du är med mig, din käpp och din stav gör mig trygg. Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden. Din godhet och nåd skall följa mig varje dag i mitt liv, och Herrens hus skall vara mitt hem så länge jag lever.

 

 

Rönö församling

Besöksadress:
Runtuna Klockargård
61193 Nyköping
E-post:
Telefon:
+46(155)241016
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/rono
Våra kyrkor:
Pastorsexpeditionen i Runtuna

Pastorsexpeditionen i Runtuna

Skapad: 2015-03-24 11:17:00

Rönö Kalender

Råby-Rönö kyrka Familjegudstjänst
2015-04-19 kl: 16:00-17:00
Råby-Rönö kyrka
Mer information
Ludgo kyrka Högmässa
2015-04-26 kl: 10:00-11:00
Ludgo kyrka
Mer information
 
 
 
Skapad: 2013-01-03 17:45:00
Skapad: 2011-03-19 13:45:00

Dagens bibelord

Skriften Rönöbygden

Skapad: 2010-06-13 23:53:00

//