Skapad: 2012-02-06 23:40:00
Skapad: 2014-11-17 12:41:00
Skapad: 2013-02-11 11:25:00
Skapad: 2010-05-30 21:00:00
Skapad: 2014-12-11 13:13:00

 

Skapad: 2014-11-24 11:29:00
Skapad: 2014-11-17 12:40:00
Skapad: 2014-03-03 10:43:00
Skapad: 2014-08-25 16:09:00
Skapad: 2013-02-11 11:25:00
Skapad: 2013-08-22 15:44:00
Skapad: 2014-03-03 10:43:00
Skapad: 2014-01-12 18:14:00
Skapad: 2012-08-15 22:50:00
Skapad: 2010-09-29 02:10:00
Skapad: 2012-03-13 23:45:00
Tåg

Tåg Foto: Foto: www.fotoakuten.se

Skapad: 2010-07-26 15:00:00
Skapad: 2014-11-24 11:27:00
Skapad: 2014-09-22 11:42:00
Skapad: 2014-08-25 16:23:00
Skapad: 2014-09-04 15:42:00
Skapad: 2014-08-25 16:35:00
Skapad: 2013-11-26 11:57:00
Skapad: 2013-05-21 15:02:00
Skapad: 2013-03-20 14:25:00

Konfa låt gjord av konfirmander och unga ledare från Mariefred, Rönö och Tommie Sewón

Läs mer
Skapad: 2012-08-13 17:20:00

Fjärde söndagen i advent


Den fjärde adventssöndagen berättar om Maria. Hon som får uppdraget av ängeln Gabriel att föda Jesus. Trots att hon var kvinna, fattig, ogift och alldeles vanlig väljer Gud henne och lovar att vara hos henne. Och hon sjunger sin sång till livet och Gud.

Tema
Herrens moder

Liturgisk färg
Violett eller blå

Altardekoration
På altaret ställer vi vita blommor  och vi tänder fyra ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Jesaja kapitel 40, vers 9 - 11
Gå upp på ett högt berg med ditt glädjebud, Sion, ropa ut ditt glädjebud med hög röst, Jerusalem. Ropa, var inte rädd, säg till Judas städer: Er Gud kommer! Herren Gud kommer i all sin styrka, han härskar med mäktig arm. Sin segerlön har han med sig, de han vunnit går framför honom. Som en herde vallar han sin hjord. Han tar upp lammen i sin famn och bär dem i sina armar, han driver tackorna varligt.

Epistel
Till de kristna i Rom kapitel 10, vers 4 - 8
Kristus är slutet på lagen, så att var och en som tror kan bli rättfärdig. Ty om den rättfärdighet som lagen ger skriver Mose: 'Den människa som håller buden skall leva genom dem.' Men den rättfärdighet som tron ger säger: 'Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall stiga upp till himlen?' det vill säga för att hämta ner Kristus eller: 'Vem skall stiga ner i avgrunden?' det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda. Vad säger den då? 'Ordet är nära dig, i din mun och i ditt hjärta' det vill säga trons ord, det som vi förkunnar.

Evangelium
Evangeliet enligt Lukas kapitel 1, vers 46 - 55
Då sade Maria: ”Min själ prisar Herrens storhet, min ande jublar över Gud, min frälsare: han har vänt sin blick till sin ringa tjänarinna. Från denna stund skall alla släkten prisa mig salig: stora ting låter den Mäktige ske med mig, hans namn är heligt, och hans förbarmande med dem som fruktar honom varar från släkte till släkte. Han gör mäktiga verk med sin arm, han skingrar dem som har övermodiga planer. Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han med sina gåvor, och rika skickar han tomhänta bort. Han tar sig an sin tjänare Israel och håller sitt löfte till våra fäder: att förbarma sig över Abraham och hans barn, till evig tid.” Maria stannade hos henne omkring tre månader och återvände sedan hem.

Psaltaren
Psaltaren kapitel 145, vers 8 - 13
Nådig och barmhärtig är Herren, sen till vrede och rik på kärlek. Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat. Herre, allt du har skapat skall tacka dig, dina trogna skall lovsjunga dig. De skall tala om ditt rikes ära och förkunna din väldiga kraft, så att alla lär känna din makt, ditt rikes ära och härlighet. Ditt rike står i alla tider, ditt välde från släkte till släkte. Gud håller sina löften, kärleksfull i allt han gör.

 

 

Rönö församling

Besöksadress:
Runtuna Klockargård
61193 Nyköping
E-post:
Telefon:
+46(155)241016
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/rono
Våra kyrkor:

Rönö Kalender

Adventsmässa i Lids kyrka
2014-12-21 kl: 10:00-11:00
Lids kyrka
Mer information
Rönökörens julkonsert i Runtuna kyrka
2014-12-21 kl: 18:00-19:00
Runtuna kyrka
Mer information
Krubb gudstjänst i Ludgo kyrka
2014-12-24 kl: 10:00-11:00
Ludgo kyrka
Mer information
Krubb gudstjänst i Runtuna kyrka
2014-12-24 kl: 11:30-12:30
Runtuna kyrka
Mer information
Julbön i Ripsa kyrka
2014-12-24 kl: 16:30-17:30
Ripsa kyrka
Mer information
Julnattsgudstjänst i Råby-Rönö kyrka
2014-12-24 kl: 23:00-23:55
Råby-Rönö Kyrka
Mer information
Julotta i Ludgo kyrka
2014-12-25 kl: 05:30-06:30
Ludgo kyrka
Mer information
Julotta i Lids kyrka
2014-12-25 kl: 07:00-08:00
Lids kyrka
Mer information
Annandag Jul i Skälbykyrkan
2014-12-26 kl: 11:00-12:00
Skälbykyrkan
Mer information
Söndagsmässa i Runtuna kyrka
2014-12-28 kl: 15:00-16:00
Runtuna kyrka
Mer information
 
 
 
Skapad: 2013-01-03 17:45:00
Skapad: 2011-03-19 13:45:00

Dagens bibelord

Skriften Rönöbygden

Skapad: 2010-06-13 23:53:00

//