Skapad: 2012-02-06 23:40:00

Skapad: 2013-02-11 11:25:00
Skapad: 2010-05-30 21:00:00
Skapad: 2014-08-04 11:30:00
Skapad: 2013-02-11 11:25:00
Skapad: 2014-05-26 19:55:00
Skapad: 2014-05-26 20:19:00
Skapad: 2014-03-03 10:43:00
Skapad: 2014-01-12 18:14:00
Skapad: 2013-08-22 15:44:00
Skapad: 2012-08-15 22:50:00
Skapad: 2012-03-13 23:45:00
Skapad: 2012-08-13 17:20:00
Skapad: 2014-05-27 00:16:00
Skapad: 2013-11-26 11:57:00
Skapad: 2013-05-21 15:02:00
Skapad: 2013-03-20 14:25:00

Konfa låt gjord av konfirmander och unga ledare från Mariefred, Rönö och Tommie Sewón

Läs mer
Skapad: 2010-05-07 13:30:00
Skapad: 2012-08-13 17:20:00
Tåg

Tåg Foto: Foto: www.fotoakuten.se

Skapad: 2010-07-26 15:00:00
Skapad: 2013-06-29 00:23:00
Skapad: 2010-09-29 02:10:00

Tionde söndagen efter trefaldighet
Tema
Nådens gåvor

Liturgisk färg
Grön

Altardekoration
På altaret ställer vi blommor i blandade färger  och vi tänder två ljus.

Bibeltexter

Gammaltestamentlig läsning
Josua kapitel 24, vers 16 - 18
Folket svarade: ”Aldrig någonsin skall vi överge Herren och tjäna andra gudar. Herren är vår Gud. Det var han som förde oss och våra fäder ut ur Egypten, ut ur slavlägret, han som inför våra ögon gjorde dessa stora tecken. Han skyddade oss under hela vår vandring och bland alla de folk genom vilkas land vi drog fram. Herren jagade undan alla folken för oss, även amoreerna som bodde i landet. Också vi vill tjäna Herren. Han är vår Gud.”

Epistel
Till de kristna i Korinth kapitel 12, vers 4 - 11
Nådegåvorna är olika, men Anden densamma. Tjänsterna är olika, men Herren densamme. Verksamheterna är olika, men Gud är densamme, han som verkar i allt och överallt. Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal. Allt detta åstadkommer en och samma Ande genom att fördela sina gåvor på var och en så som den själv vill.

Evangelium
Evangeliet enligt Lukas kapitel 9, vers 46 - 48
De började undra vem som var den störste av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sade till dem: ”Den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor.”

Psaltaren
Psaltaren kapitel 28, vers 6 - 9
Lovad vare Herren, ty han har hört min bön. Herren är min styrka, min sköld, på honom förtröstar jag. Jag fick hjälp och mitt hjärta jublar, hela min varelse tackar honom. Herren är sitt folks styrka, sin smordes tillflykt och räddning. Rädda ditt folk och välsigna din egendom. Var deras herde, bär dem för evigt.

 

 

Rönö församling

Besöksadress:
Runtuna Klockargård
61193 Nyköping
E-post:
Telefon:
+46(155)241016
Webbadress:
http://www.svenskakyrkan.se/rono
Våra kyrkor:

Rönö Kalender

Söndmässa i Ludgo kyrka
2014-08-24 kl: 10:00-11:00
Ludgo kyrka
Mer information
Musikgudstjänst i Ripsa kyrka
2014-08-24 kl: 18:00-19:00
Ripsa kyrka
Mer information
Andakt på Rönnliden
2014-08-26 kl: 11:00-12:00
Rönnliden
Mer information
Söndagsmässa i Lids kyrka
2014-08-31 kl: 10:00-11:00
Lids kyrka
Mer information
 
 
 
Skapad: 2013-01-03 17:45:00
Skapad: 2011-03-19 13:45:00

Dagens bibelord

Skriften Rönöbygden

Skapad: 2010-06-13 23:53:00

//