OBS!


Vi har utbredda problem med vår telefoni. Var vänlig att ha tålamod. Ring igen eller skicka epost till den du söker så kan vi kontakta dig.
 

Foto: Lena Palmér

Skapad:2014-09-02 14:15:00

Öppet hus med fika. Byskolan den 25/9 kl. 15-21

Läs mer om Alpackadag

 

Foto: Maria Svensk

Skapad:2014-09-16 10:08:00

Trädet som symbol är ett kraftfullt sätt att se på oss människor. Vi är beroende av att rötterna är livsdugliga för att vi ska kunna växa. Men trädkronan kan också behöva beskäras för att trädet ska må bra. Det skriver Camilla Jansson, teckenspråkig diakon, i sina tankar inför helgen.

Läs Camilla Jansson tankar inför helgen >>

 

Lista kalenderhändelser

Konsert med Lomma kyrkokör
2014-09-20 kl: 18:00-19:00
Lomma kyrka
Mer information
Gudstjänst med små och stora
2014-09-21 kl: 16:00-17:00
Lomma kyrka
Mer information
Kyrkans minsta
2014-09-22 kl: 09:30-11:30
Församlingshemmet
Mer information
Havsblick, café
2014-09-23 kl: 13:30-14:30
Havsblick
Mer information
Kyrkans minsta
2014-09-24 kl: 09:30-11:30
Församlingshemmet
Mer information
Andrum
2014-09-24 kl: 12:00-13:00
Lomma kyrka
Mer information
Bordsmässa
2014-09-24 kl: 18:00-19:00
Församlingshemmet
Mer information
Kyrkans minsta
2014-09-25 kl: 09:30-11:30
Församlingshemmet
Mer information
Middagsbön med lunch
2014-09-25 kl: 11:30-12:30
Församlingshemmet
Mer information
Stickcafé
2014-09-25 kl: 15:00-21:00
Byskolan
Mer information
Kyrkans minsta
2014-09-26 kl: 09:30-11:30
Församlingshemmet
Mer information
Högmässa
2014-09-28 kl: 10:00-11:00
Lomma kyrka
Mer information
 
 
 
Skapad:2014-05-20 14:25:00

Vill du engagera dig frivilligt i församlingen? Vi har många olika verksamheter där du som frivillig kan fylla en meningsfull roll i mötet med andra församlingsbor.

Läs mer om Frivillig i församlingen

Kontakta oss

Skapad: 2013-07-30 14:24:00

Lomma församling
Skolgatan 4, 234 31 Lomma

Tfn 040-41 61 20 (vx)

lomma.forsamling@svenskakyrkan.se 

Församlingsexpeditionen är öppen för frågor kring dop, vigsel, begravning eller rörande gravrätter och gravskötsel.

Måndag samt onsdag-fredag: 10.00-12.00.

 

//