Välkommen till Gotlands kyrkvecka. Här samlas människor från hela landet som är engagerade i och för Svenska kyrkan, människor som vill mötas, lära, samtala och fördjupa sitt andaktsliv tillsammans med andra. 

Gotlands kyrkvecka 2015

   Gotlands kyrkvecka 2015 genomförs den 6-10 maj!

  Året huvudinspiratörer är:

Torsdag 7 maj

Tommie Sewon

"Att skriva fram teologisk reflektion"

Tommie Sewon

Fredag 8 maj

Britt-Marie Frisell

"Unga människors ovillkorliga plats i kyrkan"

Britt-Marie Frisell

Foto: Petter Frisell

Lördag 9 maj

Anna Karin Hammar

"Kyrkans kallelse till sin samtid – tio teser om dopet"

Anna Karin Hammar

Foto: Magnus Aronsson

 

 

Kontakt

Skapad: 2009-09-14 00:00:00

Kontaktpersoner Gotlands kyrkvecka
Inger Harlevi
inger.harlevi@balticness.se

Projektledare Torsten Sundberg
Sensus riksförbund
070-657 16 17
Torsten.Sundberg@sensus.se

Domprost Mats Hermansson
070 -341 39 10
mats.hermansson@svenskakyrkan.se

Kommunikatör Mattias Wahlgren
0498-20 68 46
Skapad: 2011-05-23 00:00:00

Twittrar du?

#kyrkveckan

Arrangörer

Skapad: 2009-09-14 14:55:00
Visby domkyrkoförsamling, Visby stift, Sensus, Verbum förlag, Kyrkans Tidning, Sigtuna Folkhögskola, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska kyrkan på nationell nivå - Kyrkokansliet, Svenska Kyrkans Unga
 
visby df liten 

stift 
 
sensus  
   

 
kyrkans tidning 
 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
 
svenska kyrkan 
     

//