Välkommen till Gotlands kyrkvecka. Här samlas människor från hela landet som är engagerade i och för Svenska kyrkan, människor som vill mötas, lära, samtala och fördjupa sitt andaktsliv tillsammans med andra. 

Gruppbild med fredagens seminariedeltagare 2015

Foto: Mattias Wahlgren

 

Välkomna tillbaka 2016 18-22 maj.
Huvudinspiratörer då är:

Mikael Ringlander

Årets Förnyare inom Svensk Kyrkan 2015. Prästen och projektledaren för Kultursamverkan i Göteborg, Mikael Ringlander, har initierat och verkat gränsöverskridande i arrangemang som når bredare än många andra mötesplatser. Allt präglas av ett gemensamt sökande efter förståelse och tolkning av livet i samverkan mellan kyrkan och övrigt kulturliv.

Elisabet Gerle

Som en av våra främsta kännare av reformatorn Luther delar Elisabeth Gerle med sig utifrån sin nya bok Sinnlighetens närvaro. Många tänker sig Martin Luther som en dysterkvist som predikade pliktmoral. Elisabeth visar en annan sida. Här möter vi lust och erotik, glädje och längtan, temperament och frustande humor. En sinnlig Luther!

Caroline Krook

Biskop emerita i Svenska kyrkan. När Caroline Krook 1990 utnämndes till domprost i Storkyrkan i Stockholm blev hon Sveriges första kvinnliga domprost. Hon har skrivit och talat mycket om vår främste regissör, Ingmar Bergman, och menar att hans verk påverkat oss på många sätt.
"Han värjde inte för allvaret i livet och genom hans filmer har vi fått ett gemensamt språk för hur vi kan tala om skilda existentiella frågor."

 

 

Kontakt

Skapad: 2009-09-14 00:00:00

Kontaktpersoner Gotlands kyrkvecka

Projektledare Inger Harlevi
inger.harlevi@balticness.se

Domprost Mats Hermansson
070 -341 39 10
mats.hermansson@svenskakyrkan.se

Kommunikatör Mattias Wahlgren
0498-20 68 46
Skapad: 2011-05-23 00:00:00

Twittrar du?

#kyrkveckan

Arrangörer

Skapad: 2009-09-14 14:55:00
Visby domkyrkoförsamling, Visby stift, Sensus, Verbum, Kyrkans Tidning, Sigtuna Folkhögskola, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, Svenska kyrkan på nationell nivå - Kyrkokansliet, Svenska Kyrkans Unga
 
visby df liten 

stift 
 
sensus  
   

 
kyrkans tidning 
 
Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation 
 
svenska kyrkan 
     

//