Svenska kyrkan i Eksjö är en levande församling med ungefär 8000 tillhöriga. Vi har ett omfattande barn och familjearbete, vi har många körer med mera.

1 januari 2014 bildades Södra Vedbo pastorat där Eksjö, Norra Solberga-Flisby, Ingatorp-Bellö, Hässleby-Kråkshult, Höreda, Mellby, Hult och Edshults församlingar ingår. Kyrkoherde i pastoratet är Per Walett.

I Eksjö församling är Josefin Lindström församlingsherde. Församlingen har cirka 25 anställda medarbetare och i det närmaste oräknerligt antal frivilliga medarbetare.

Eksjö församling tillhör Linköpings stift, och vår biskop heter Martin Modeus.

  

Söndag 27 april kl 18.00
i Eksjö kyrka

Vårkonsert &
Sångkväll
med
Optimistkören

och musiker
under ledning av
Nils-Gunnar Karlson

Maria Alverhed, flöjt
Catrine Jacobsen, elbas
Svante Sigurdsson, dragspel
Karin Nordin Andersson, trummor
Gunnel Hellgren, andakt

VÄLKOMNA!

------------------------------------------ ​

Bibelintresserad?

Uppslagen Bibel med glasögon

Foto: Gustaf Hellsing/IKON

     Lärjungagruppen är då mötesplatsen för Dig!
Varannan vecka ses gruppen i Kyrkbacksgården för att lära sig mer och diskutera det som står i Bibeln. Under våren kommer vi att fördjupa oss i bibeltexterna till söndagens gudstjänst.Start tisdag 18 februari
kl. 18.30-20.00 och därefter tisdagar jämna veckor.

Vi träffas i Nilssons/Biblioteket i Kyrkbacksgården.
Ledare för gruppen är
Igge Alenius, tel. 0381 - 66 23 05
igge.alenius@svenskakyrkan.se

-----------------------------------------

Lunchmusik
och soppluncher

Välkomna till vårens lunchmusik i Eksjö kyrka onsdagar kl. 12.15 jämna veckor. Efter lunchmusiken serveras sopplunch i Kyrkbacksgården. Soppa, smörgås, dryck, kaffe och kaka 40:-

Välkomna till vårens lunchmusik i Eksjö kyrka onsdagar kl. 12.15 jämna veckor. Efter lunchmusiken serveras sopplunch i Kyrkbacksgården. Soppa, smörgås, dryck, kaffe och kaka 40:-

 

Skapad:2014-03-25 13:01:00

Levande jukebox på Coop/Konsum vid lördagshandeln

Läs mer om Levande jukebox

---------------------------------------

Tack för alla gåvor för att utrota hungern!

Skapad: 2014-02-27 14:10:00

Efter Svenska kyrkans sex veckor långa Fastekampanj kan vi idag med glädje se tillbaka på en period av stort engagemang, där många enskilda och grupper medverkat för att utrota hungern i världen.

Ett stort och varmt tack till alla som varit med och engagerat sig och samlat in pengar på så många olika sätt!

Följ gärna det internationella arbetets Facebooksida och bloggarna Svenska kyrkans internationella arbete och Opinion för att hålla dig uppdaterad om det internationella arbetet! 

Foto: Igge Alenius

Skapad:2011-10-25 15:45:00

Kyrkbladet är Svenska kyrkan i Eksjös församlingsblad.

Läs mer om Kyrkbladet

 

 

 

Eksjö församling

Skapad: 2011-05-09 08:05:00

Besöks- och leveransadress:

Österlånggatan 17, 575 31 Eksjö

Postadress:

Box 248, 575 23 Eksjö

Epostadress:

eksjo.forsamling@svenskakyrkan.se

Telefon:

0381-66 23 00

Fax:

0381-66 23 01

Webbadress:

www.svenskakyrkan.se/eksjo

Händer i Svenska kyrkan Eksjö

Morgonbön
2014-04-23 kl: 08:00-08:30
Eksjö kyrka
Backstugan
2014-04-23 kl: 11:00-14:00
Kyrkans prydande
2014-04-24 kl: 18:00-19:30
Kyrkbacksgården
Backstugan
2014-04-25 kl: 11:00-14:00
Helgsmålsbön
2014-04-26 kl: 18:00-19:00
S:t Lars kapell
Högmässa
2014-04-27 kl: 11:00-12:00
Eksjö kyrka
Optimistkörens vårkonsert
2014-04-27 kl: 18:00-19:00
Eksjö kyrka
Backstugan
2014-04-28 kl: 11:00-14:00
Stickcafé
2014-04-28 kl: 18:00-20:00
Mariakapellet
Morgonmässa
2014-04-30 kl: 08:00-08:30
Eksjö kyrka
Backstugan
2014-04-30 kl: 11:00-14:00
Lunchmusik
2014-04-30 kl: 12:15-12:40
Eksjö kyrka
Sopplunch
2014-04-30 kl: 12:45-13:45
Kyrkbacksgården
 
 
 

För utförligare presentation och över längre period, titta i kalendern i menyn till vänster.

 

 

 

//