Biskop Tuulikki Koivunen Bylund

Biskopen i Härnösands stift heter Tuulikki Koivunen Bylund. Några av hennesfrämsta arbetsuppgifter är att svara för ledning och tillsyn, vårda och värna kyrkans enhet, och att viga präster och diakoner. Biskopen är också ordförande i stiftsstyrelsen och domkaitlet.

Biskop Tuulikki Koivunen Bylund

Teol dr Tuulikki Koivunen Bylund är född den 19 juli 1947 i Åbo i Finland, och är uppväxt i den mindre staden Raumo 10 mil norr om Åbo. Hon flyttade till Sverige 1971 eftersom kvinnor då inte tilläts bli präster i den Evangelisk-Lutherska kyrkan i Finland. Hon prästvigdes samma år för Lunds stift i södra Sverige.

Under de första åren i Sverige arbetade Tuulikki Koivunen Bylund främst som präst för finskspråkiga invandrare, först i en av Sveriges sydligaste städer Trelleborg och sedan som stiftsadjunkt i Lunds och Växjö stift. Samtidigt hade hon uppdrag som fängelsepräst i Köpenhamn.

1976 flyttade hon till Uppsala stift och började arbeta i Bro pastorat. Under tiden där födde hon två barn, Ida och Pål som i dag är vuxna. I början av 80-talet arbetade hon på Nordiska eukumeniska institutet i Sigtuna, innan hon 1982 blev hon studentpräst i Uppsala och fem år senare distriktspräst inom Uppsala domkyrkoförsamling.

1989 blev hon doktorand i ämnet kyrkovetenskap vid Uppsala universitet. Samtidigt med sin forskning arbetade hon som lärare i bland annat diakoni och kristendomens historia. 1994 lade hon fram sin avhandling som var först med att kombinerade kyrkovetenskap och kvinnohistoria.

1995 utnämndes Tuulikki Koivunen Bylund till domprost i Uppsala domkyrkoförsamling.

2009 valdes hon till biskop i Härnösands stift. I december 2014 går hon i pension.

I Härnösands stift är Tuulikki Koivunen Bylund den 25:e biskopen sedan bildandet 1647.

 

 

Biskop Tuulikki Koivunen Bylund

Skapad: 2009-11-09 11:17:00
Biskop Tuulikki Koivunen Bylund

Biskop Tuulikkis valspråk och vapen

Skapad: 2009-10-30 10:36:00
Den 8 november 2009 vigdes Tuulikki Koivunen Bylund till Härnösands stifts 25:e biskop.
Som valspråk har hon valt ”Charitas foras mittit timorem" som är hämtat från första Johannesbrevet (4:18) och betyder ”Kärleken fördriver rädslan”
”Modigt, utan rädsla skall vi ta emot alla de utmaningar som framtiden ställer för oss. Den fullkomliga kärleken - som är Gud - kommer att jaga bort allt som hindrar oss att vittna om befrielsen i Kristus.”
 
Biskop Tuulikkis biskopsvapen 
I Tuulikki Koivunen Bylunds biskopsvapen finns, utöver symbolen för Härnösands stift, symboler för Uppsala domkyrka där hon har arbetat 27 år och något från hennes finska bakgrund.
 
Symbolen för stiftet finns med i en modern version där Maria-stjärnorna är inneslutna i Guds strålglans.
 
Duvan och eldslågorna, symboler för den helige Ande är hämtade från Uppsala domkyrkas rosettfönster som är 8 meter i diameter och står ovanför Sankt Olofs portal, som vetter mot norr. Den helige Andes kraft och inspiration är grunden för all förnyelsearbete.
 
För att påminna hennes finska bakgrund, ville biskop Tuulikki gärna ha Sankt Henrik med i vapnet. Det var han som tillsammans med kung Erik åkte i österled till hennes hembygd för att kristna de hedniska finnarna. Han är porträtterad i kyrkokonsten i biskopsskrud. Eftersom han mördades av den finska bonden Lalli, avbildas han oftast trampande på sin baneman. Heraldikens bestämmelser hindrade att ta med bilden av biskop Henrik, men han finns ändå med! En uppmärksam betraktare kan se figuren Lalli vid biskopsstavens nedersta del.

 

//