Rum för stillhet

Foto: Ingegerd Slätteby

I entréhallen på Skånes universitetssjukhus i Lund finns ett rum för stillhet, som är öppet för besök dygnet runt. Här kan du sitta i stillhet eller skriva i förbönsboken.

Andakter

Måndagar 13.00
Pianomusik

Tisdagar 09.00
Förbönsmässa

Torsdagar 12.30
Bön och musik

 

Vill du bli hämtad?
Ring 17 17 39 måndag förmiddag respektive torsdag förmiddag.

 

Krukord

Bredvid dopfunten finner du en kruka med ord att ta med dig på vägen: psalmer, dikter, bibelord och böner. Krukan fylls ständigt på.

 

Förbönsskrin

På bordet vid ingången finns ett skrin. Där kan du lägga din förbönslapp. Vi ber för dig i våra gudstjänster.

 

Rum för stillhet

Ett bönens rum

Prayer room

Foto: Kennet Ruona

Be för mig vid nästa gudstjänst

Varje gudstjänst ber vi till Gud. Om du vill så ber vi gärna för dig. Kom ihåg att markera om du vill vara anonym.

Jag heter:

Jag vill vara anonym:

Min bön:
Vad är 1 + 3 ?

 

 

 

//