Historik

Grundstenen läggs ner till bygget av Gustafskyrkan 1908.

Grundstenen läggs ner till bygget av Gustafskyrkan 1908.

Den Svenska Kyrkans verksamhet började 1901 då Pastor Nils Widner blev utsänd för att arbeta bland svenskt sjöfolk i Köpenhamn. Verksamheten kom emellertid snart att rikta sig till de många tusen svenskar som fanns i Köpenhamn med omnejd. Gudstjänster förrättades till en början i Garnisonskirken och i förhyrda lokaler på Rysenstensgade höll man dagliga sammankomster i de olika föreningar som bildades efter hand.

Behovet av en egen kyrka växte och 1903 bildades “Svenska Kyrkoföreningen” som såg som sin uppgift att förverkliga byggandet av en svensk kyrka i Köpenhamn. De svenskar som då bodde här band sig till att skänka 10 öre per vecka för att bekosta kyrkobyggandet. Uppdraget att rita kyrkan gick till domkyrkoarkitekten Theodor Wåhlin som tecknade den i tidstypisk nationalromantisk-jugendstil med kyrkorum, samlingslokaler, kontor, prästgård, personalbostäder, arkiv och förrådsutrymmen.

1908 lades grundstenen till kyrkan i närvaro av både det svenska och det danska kungaparet. Svenska Gustafskyrkan invigdes 1911 och namngavs efter dåvarande kung Gustaf V.

25-årsjubileum 193625-årsjubileum 1936_kungligt besök

 

 

 

 

Läs mer

Series Pastorum

Skapad: 2013-08-14 12:46:00

NILS WIDNER 1912-1914

ARVID BOMAN 1914-1948

BENGT SÖDERBERG 1948-1976

OLLE EK 1976-1993

SIXTEN KLEMETZ 1992-2003

THOMAS STOOR 2003-2009

GUNNAR PELINKA 2009-2011

PER LIDBECK 2012-

 

 

 

//