Välkommen till Gränna Visingsö församlingar

Här på vår hemsida skriver vi om gudstjänster och annat spännande som händer i Gränna och Visingsö församlingar.

Växjö stift får ny biskop

 

Efter snart trettio år i Lund återkommer Fredrik Modéus till Småland. Han for som ung teologie studerande och när han kommer tillbaka är det som biskop i Växjö stift. Fast han har varit närvarande här ändå, både genom prästtjänster och annat arbete i stiftet.

 
Vi söker kyrkomusiker!
 

 Gränna-Visingsö pastorat består av två församlingar, belägna i en mycket naturskön miljö, som är starkt präglade av turism och entreprenörskap.

 

Till pastoratet söker vi nu en kyrkomusiker (75%) som är initiativrik,  har bred kompetens och kan fungera som en viktig länk i arbetslaget.

 

Arbetsuppgifter består i huvudsak i att:

-          leda och utveckla körarbetet bland barn och unga i pastoratet

-          medverka i gudstjänster

-          ingå i konfirmandarbetslaget

Vi förutsätter att Du är väl förankrad i Svenska kyrkans tro, liv och lära.

Tillträde till tjänsten efter överenskommelse.

 

För tjänsten krävs körkort och tillgång till bil.

Upplysningar om tjänsterna lämnas av kyrkoherde Maria R Johansson,

tel.0702-15 37 23.

Facklig företrädare är Magnus Engblom, KRM,

Magnus.engblom@kmr.se

Ansökan med meriter och referenser vill vi ha senast 16 januari 2015 till

Gränna-Visingsö pastorat, Brahegatan 24, 563 32 Gränna

eller granna.pastorat@svenskakyrkan.se

   

Altartavlan i ord och ton

Gränna kyrka

Söndagen 28/12 kl. 18.0

P-Å. Wennerberg, trumpet och berättare

Rolle Pettersson, keyboard

Välkomna! Fri entré

      

Foto: Anna Björklund

Den signade dag

Sånger och tankar kring jultiden

 

Brahekyrkan söndag 21 Dec kl. 16.30

 

Åsa och Anders Brolin, sång och piano

 

”Tänk om det varit vi som stod där och såg upp mot den jättelika stjärnan.

Om det varit vi som förundrade och upprymda skyndat mot stallet…

Ja, vart leder den stjärnan oss? Kanske till mitt hjärtas innersta rum… som visar sig vara ett enkelt stall…”

 

Med en blandning av traditionella och lite ovanligare julsånger, framförs julprogrammet ”Den signade dag”. Mellan sångerna ryms tankar kring julens budskap.

Åsa och Anders Brolin är syskon, kommer från Huskvarna och Ölmstad och arbetar som frilansmusiker. De har båda gått på Vadstena folkhögskolas musiklinje och därefter läst till musiklärare på Musikhögskolan Ingesund i Värmland. I sina olika temaprogram - som följer kyrkoårets och livets växlingar – delar de tankar, sånger och pianomusik

Till Dig som är gravrättsinnehavare i Gränna och på Visingsö

Under ett par års tid har begravningsverksamheten i Gränna-Visingsö pastorat arbetat med att kontrollera gravstenar, för att säkerställa vilka gravanordningar som utgör en fara för dem som vistas på våra kyrkogårdar. Arbeten är inte specifika för Gränna-Visingsö utan genomförs över hela riket till följd av beslut av CGK (Centrala Gravvårdskommittén, som har myndighetsstatus). Anvisningar, metod och normer har utarbetats av professor Kurt Johansson och fil lic Ann-Britt Sörenssen och har fastställts av CGK 2012-11-14. Arbeten i enlighet med dessa anvisningar är tidskrävande och kräver rätt väderleksförhållande och bland annat inte går att utföra när jorden är frusen, inte heller när det är allt för mjukt i backen. Därtill kommer att kyrkogårdsarbetarna även ska sköta den ordinarie verksamheten.

 

Nu är vi dock så långt framme att det börjar bli dags att meddela de gravrättsinnehavare vars gravanordningar inte klarar provtryckningen, det vill säga inte klarar ett tryck på 35 kilo. På Visingsö är arbetet klart och de av Er som är berörda kommer att kontaktas inom de närmaste veckorna. I Gränna kontrolleras gravstenarna kvarter för kvarter och gravrättsinnehavarna kommer att meddelas vartefter. Kyrkogårdspersonalen säkrar provisoriskt alternativt lägger ner de stenar som utgör en fara. Det är sedan gravrättsinnehavarens ansvar att inom 12 månader, efter meddelande från kyrkogårdsförvaltningen, tillse att gravanordningen säkras eller plockas bort.

 

Om gravanordningarna klarar provtryckningen kontaktar inte kyrkogårdsförvaltningen gravrättsinnehavaren. Detta gäller även de stenar som står snett, vilket naturligtvis inte ser trevligt ut. Dock är gravanordningen alltid gravrättsinnehavarens ägodel och ansvar och inget som huvudmannen för begravningsverksamheten, i detta fall Gränna-Visingsö pastorat, har något ansvar för.

 

Ni är välkomna att kontakta kyrkogårdsförvaltningen, så hjälper vi Er gärna att, mot en kostnad, säkra eller räta upp gravvårdar. För mer information kontakta pastorsexpeditionen tel.0390-561 33.

 

Maria R Johansson

kyrkoherde

 

 

 

Interiör Gränna kyrka

Foto: Gösta Lindberg

Morgonbön i Gränna kyrka

Välkommen att fira morgonbön varje torsdag kl 8.45

 

Expeditonens öppettider

Skapad: 2013-08-23 10:10:00

 

Måndag-onsdag samt fredag kl 10-12

Torsdag kl 13-15

 

Gränna-Visingsö kyrkliga samfällighet

Skapad: 2010-03-12 15:59:00
i Växjö stift

Adress:
Brahegatan 24
563 32 Gränna

Bankgironr: 141-1008     

Pastorsexpedition 
tel 0390-56130
10-12 mån-ons och fre
13-15 tors

Epost
granna.pastorat@svenskakyrkan.se  
Gränna Visingsö kyrkogårdsförvaltning
tel 0390-56133

 

 

Lista kalenderhändelser

Mässa
2014-12-21 kl: 11:00
Gränna kyrka
Mer information
Musikgudstjänst
2014-12-21 kl: 16:00-17:00
Brahekyrkan
Mer information
Samling vid krubban
2014-12-24 kl: 11:00
Brahekyrkan
Mer information
Julbön
2014-12-24 kl: 16:00
Gränna kyrka
Mer information
Julbön
2014-12-24 kl: 17:00
Örserums kyrka
Mer information
Midnattsmässa
2014-12-24 kl: 23:00
Gränna kyrka
Mer information
Midnattsmässa
2014-12-24 kl: 23:00
Brahekyrkan
Mer information
Julotta
2014-12-25 kl: 06:00
Gränna kyrka
Mer information
Julotta
2014-12-25 kl: 07:15
Örserums kyrka
Mer information
Mässa
2014-12-26 kl: 11:00
Gränna kyrka
Mer information
 
 
 

Studie- och kulturverksamhet anordnas av Sensus studieförbund i samarbete med Gränna och Visingsö församlingar”

//