Välkommen till Gränna Visingsö församlingar

Här på vår hemsida skriver vi om gudstjänster och annat spännande som händer i våra församlingar.

  

                  Årets fasteinsamling i
              Gränna-Visingsö pastorat
 

11 mars kl.19 Församlingsafton, församlingshemmet Gränna "Med Stressless till Sydamerika" – Ingemar Svensson, jordenruntseglare, berättar och visar bilder. Entré: 50:- inkl. servering. Lotterier. 

15 mars Brödförsäljning i Vapenhuset i Brahekyrkan efter stilla-rogudstjänsten kl.16.30. 23 mars Jungfru Marie bebådelsedag Våffelservering i församlingshemmet Gränna efter gudstjänsten kl.11. Lotterier. 

26 mars kl.15 Dagledigträff, församlingshemmet Visingsö "Musikkryss" – Maria Ydreborg och Katrin Altréus framför musikaliska pärlor. Servering. 

28-29 mars Bössinsamling i Gränna 

30 mars Midfastosöndagen Brödförsäljning i Gränna kyrka kl.17. Stilla-rogudstjänst kl.18. 

11-12 april Bössinsamling i Gränna 

12 april Grevskapsmässa i Brahekyrkan kl.16.30 Final för årets fasteinsamling. Offergång. 

13 april Palmsöndagen, Mässa för stora & små i Gränna kyrka kl.11 Final för årets fasteinsamling. Offergång. 

Utöver dessa aktiviteter samlas kollekter till förmån för Svenska kyrkans internationella arbete in under perioden. 

 Tack för att Du vill vara med att utrota hungern!

  

 

Interiör Gränna kyrka

Foto: Gösta Lindberg

Morgonbön i Gränna kyrka

Välkommen att fira morgonbön varje torsdag kl 8.45

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Expeditonens öppettider

Skapad: 2013-08-23 10:10:00

 

Måndag-onsdag samt fredag kl 10-12

Torsdag kl 13-15

 

Gränna-Visingsö kyrkliga samfällighet

Skapad: 2010-03-12 15:59:00
i Växjö stift

Adress:
Brahegatan 24
563 32 Gränna

Bankgironr: 141-1008     

Pastorsexpedition 
tel 0390-56130
10-12 mån-ons och fre
13-15 tors

Epost
granna.pastorat@svenskakyrkan.se  
Gränna Visingsö kyrkogårdsförvaltning
tel 0390-56133

 

 

Lista kalenderhändelser

Morgonbön
2014-04-24 kl: 08:45
Gränna kyrka
Mer information
Ekum. gudstjänst
2014-04-27 kl: 11:00
Missionskyrkan Visingsö
Mer information
Stilla Ro-gudstjänst
2014-04-27 kl: 18:00
Gränna kyrka
Mer information
 
 
 

Studie- och kulturverksamhet anordnas av Sensus studieförbund i samarbete med Gränna och Visingsö församlingar”

//