Välkommen till Gränna Visingsö församlingar

Här på vår hemsida skriver vi om gudstjänster och annat spännande som händer i Gränna och Visingsö församlingar.

Växjö stift får ny biskop

 

Efter snart trettio år i Lund återkommer Fredrik Modéus till Småland. Han for som ung teologie studerande och när han kommer tillbaka är det som biskop i Växjö stift. Fast han har varit närvarande här ändå, både genom prästtjänster och annat arbete i stiftet.

 
Ny församlingspedagog
 

Efter en tid utan församlingspedagog här i Gränna- Visingsö pastorat ska vi nu försöka få i gång en härlig barn- och ungdomsverksamhet igen!

Just nu har vi två grupper igång:

 

Babysång på tisdagar kl 10.00- 11.30 (Barn med föräldraledig vårdnadshavare)

 

Miniorer på torsdagar kl 15.30- 17.00 ( För barn i åldern 5-6 år)

 

Men målet är att det snart ska finnas något för alla åldrar!

 

Tillhör du dem som tidigare varit med i dans- och dramagrupper i församlingen, eller om du inte varit med men tycker det är kul med teater,  så hör av dig! Meningen är att vi ska få igång en ny dramagrupp som kan bidra i gudstjänsterna!

 

Om du är tonåring så hoppas vi snart kunna erbjuda en ungdomsgrupp!

 

För den som är i mellanåldern mellan Babysången och Miniorerna kommer vi att starta en liten verksamhet med mycket rörelse och motorik, kanske en minirörisgrupp!

 

Vill du vara med, eller har du idéer?

 

Kontakta mig!

 

072- 713 11 30

 

Jag finns också på Facebook, sök på: ” Församlingspedagogen Gränna- Visingsö pastorat” och gå med i gruppen så får du löpande information om vad som händer!

 

Helena Knutsson Mansilla

Församlingspedagog

      

Till Dig som är gravrättsinnehavare i Gränna och på Visingsö

Under ett par års tid har begravningsverksamheten i Gränna-Visingsö pastorat arbetat med att kontrollera gravstenar, för att säkerställa vilka gravanordningar som utgör en fara för dem som vistas på våra kyrkogårdar. Arbeten är inte specifika för Gränna-Visingsö utan genomförs över hela riket till följd av beslut av CGK (Centrala Gravvårdskommittén, som har myndighetsstatus). Anvisningar, metod och normer har utarbetats av professor Kurt Johansson och fil lic Ann-Britt Sörenssen och har fastställts av CGK 2012-11-14. Arbeten i enlighet med dessa anvisningar är tidskrävande och kräver rätt väderleksförhållande och bland annat inte går att utföra när jorden är frusen, inte heller när det är allt för mjukt i backen. Därtill kommer att kyrkogårdsarbetarna även ska sköta den ordinarie verksamheten.

 

Nu är vi dock så långt framme att det börjar bli dags att meddela de gravrättsinnehavare vars gravanordningar inte klarar provtryckningen, det vill säga inte klarar ett tryck på 35 kilo. På Visingsö är arbetet klart och de av Er som är berörda kommer att kontaktas inom de närmaste veckorna. I Gränna kontrolleras gravstenarna kvarter för kvarter och gravrättsinnehavarna kommer att meddelas vartefter. Kyrkogårdspersonalen säkrar provisoriskt alternativt lägger ner de stenar som utgör en fara. Det är sedan gravrättsinnehavarens ansvar att inom 12 månader, efter meddelande från kyrkogårdsförvaltningen, tillse att gravanordningen säkras eller plockas bort.

 

Om gravanordningarna klarar provtryckningen kontaktar inte kyrkogårdsförvaltningen gravrättsinnehavaren. Detta gäller även de stenar som står snett, vilket naturligtvis inte ser trevligt ut. Dock är gravanordningen alltid gravrättsinnehavarens ägodel och ansvar och inget som huvudmannen för begravningsverksamheten, i detta fall Gränna-Visingsö pastorat, har något ansvar för.

 

Ni är välkomna att kontakta kyrkogårdsförvaltningen, så hjälper vi Er gärna att, mot en kostnad, säkra eller räta upp gravvårdar. För mer information kontakta pastorsexpeditionen tel.0390-561 33.

 

Maria R Johansson

kyrkoherde

 

 

 

Interiör Gränna kyrka

Foto: Gösta Lindberg

Morgonbön i Gränna kyrka

Välkommen att fira morgonbön varje torsdag kl 8.45

 

 

Expeditonens öppettider

Skapad: 2013-08-23 10:10:00

 

Måndag-onsdag samt fredag kl 10-12

Torsdag kl 13-15

 

Gränna-Visingsö kyrkliga samfällighet

Skapad: 2010-03-12 15:59:00
i Växjö stift

Adress:
Brahegatan 24
563 32 Gränna

Bankgironr: 141-1008     

Pastorsexpedition 
tel 0390-56130
10-12 mån-ons och fre
13-15 tors

Epost
granna.pastorat@svenskakyrkan.se  
Gränna Visingsö kyrkogårdsförvaltning
tel 0390-56133

 

 

Lista kalenderhändelser

Morgonbön
2015-03-05 kl: 08:45
Gränna kyrka
Mer information
Kvinnofrukost
2015-03-07 kl: 09:00
Gränna församlingshem
Mer information
Gudstjänst
2015-03-08 kl: 11:00
Gränna kyrka
Mer information
Måndagsträffen
2015-03-09 kl: 18:00-20:00
Gränna församlingshem
Mer information
Afternoon tea
2015-03-10 kl: 14:00-16:00
Gränna församlingshem
Mer information
Meditation
2015-03-11 kl: 19:00
Gränna kyrka
Mer information
Musikgudstjänst
2015-03-11 kl: 19:00
Brahekyrkan
Mer information
Morgonbön
2015-03-12 kl: 08:45
Gränna kyrka
Mer information
 
 
 

Studie- och kulturverksamhet anordnas av Sensus studieförbund i samarbete med Gränna och Visingsö församlingar”

//