Välkommen till Gränna Visingsö församlingar

Här på vår hemsida skriver vi om gudstjänster och annat spännande som händer i Gränna och Visingsö församlingar.

​  

Gränna-Visingsö pastorat söker  
  
KYRKOHERDE
 

Vår kyrkoherde har fått en ny tjänst. Därför söker vi en ny kyrkoherde. Du är välkommen med din ansökan senast den 10 april.

Gränna-Visingsö pastorat är vackert beläget vid Vätterns östra strand. I pastoratet bor 4800 invånare. Pastoratet har 12 anställdaoch dessutom ett stort antal frivilliga medarbetare. Vi har har fyra kyrkor, två församlingshem och en verksamhet för alla åldrar. Just nu arbetar vi särskilt med att utveckla barn- och ungdomsverksamheten. I pastoratet finns ett stort engagemang för internationellt arbete.

Besöksnäringen och turismen är starka inslag i vårt område. Vi har en lång tradition av musik, särskilt på sommaren där våra kyrkor står i centrum.

Pastoratet bedriver ett aktivt samarbete med övriga trossamfund.

Vi vill att du som kyrkoherde i vårt pastorat skall

- ha inspiration och visa glädje i att predika och möta människor

- ha god förmåga att leda, motivera och inspirera vår personal

- ta tillvara de resurser våra frivilliga medarbetare besitter

- visa stort intresse för struktur och samarbete

För mer information kontakta: Kyrkoherde Maria Rosensköld Johansson 0390-561 32 Kyrkorådets ordförande Jeurgen Thelander 070-576 05 33

Facklig företrädare Vision, Helerna Fyhr-Abrahamsson, 0470-70 48 65

Din ansökan vill vi ha senast den 10 april till granna.pastorat@svenskakyrkan.se eller

Gränna Visingsö pastorat Brahegatan 24 563 32 Gränna

Växjö stift får ny biskop

 

Efter snart trettio år i Lund återkommer Fredrik Modéus till Småland. Han for som ung teologie studerande och när han kommer tillbaka är det som biskop i Växjö stift. Fast han har varit närvarande här ändå, både genom prästtjänster och annat arbete i stiftet.

 

 

 
Församlingspedagogens ruta
 

Barn- och Ungdomsverksamhet

 

Babysång                  Tisdagar kl 10:00 - 11:20

                                  För alla små som inte börjat

                                  förskola ännu tillsammans

                                  med en vuxen. Sång, musik,

                                  lek och fika. (Gränna

                                  församlingshem)

 

Miniorer                    Torsdag kl 15:30 - 17:00

                                   För barn i förskoleklass och

                                   långstadiet. Klassisk

                                   barntimmeverksamhet med

                                   pyssel, lekar, bibelsamling

                                   och mellanmål. (Gränna

                                   församlingshem)

 

Dramagrupp              Onsdagar, efter skolans

                                   slut till kl 17:00.

                                   För er som går i mellan-

                                   och högstadiet. Teater, dans

                                   och mellanmål. (Gränna

                                   församlinghshem)

 

Tonårsgrupp              Kommer att starta v 18.

                                  Förmodligen kommer

                                  denna grupp att ligga på

                                  onsdagar mellan kl 17:30

                                  och 20:00. För dig som går

                                  på högstadiet. (Beroende på

                                  var deltagarna bor kommer

                                  vi att variera mellan

                                  Gränna och Visingsö

                                  församlingshem.)

 

Jag vill gärna ha igång mer verksamhet för barn på Visingsö, så om du har några idéer, eller vill vara med. Hör av dig till mig! Likaså om du bor i Örserum och vill att jag skall komma och göra något för barn och ungdomar där!

 

 

Jag finns också på Facebook, sök på: ” Församlingspedagogen Gränna- Visingsö pastorat” och gå med i gruppen så får du löpande information om vad som händer!

 

Helena Knutsson Mansilla

Församlingspedagog 0720-713 11 30

      

Till Dig som är gravrättsinnehavare i Gränna och på Visingsö

Under ett par års tid har begravningsverksamheten i Gränna-Visingsö pastorat arbetat med att kontrollera gravstenar, för att säkerställa vilka gravanordningar som utgör en fara för dem som vistas på våra kyrkogårdar. Arbeten är inte specifika för Gränna-Visingsö utan genomförs över hela riket till följd av beslut av CGK (Centrala Gravvårdskommittén, som har myndighetsstatus). Anvisningar, metod och normer har utarbetats av professor Kurt Johansson och fil lic Ann-Britt Sörenssen och har fastställts av CGK 2012-11-14. Arbeten i enlighet med dessa anvisningar är tidskrävande och kräver rätt väderleksförhållande och bland annat inte går att utföra när jorden är frusen, inte heller när det är allt för mjukt i backen. Därtill kommer att kyrkogårdsarbetarna även ska sköta den ordinarie verksamheten.

 

Nu är vi dock så långt framme att det börjar bli dags att meddela de gravrättsinnehavare vars gravanordningar inte klarar provtryckningen, det vill säga inte klarar ett tryck på 35 kilo. På Visingsö är arbetet klart och de av Er som är berörda kommer att kontaktas inom de närmaste veckorna. I Gränna kontrolleras gravstenarna kvarter för kvarter och gravrättsinnehavarna kommer att meddelas vartefter. Kyrkogårdspersonalen säkrar provisoriskt alternativt lägger ner de stenar som utgör en fara. Det är sedan gravrättsinnehavarens ansvar att inom 12 månader, efter meddelande från kyrkogårdsförvaltningen, tillse att gravanordningen säkras eller plockas bort.

 

Om gravanordningarna klarar provtryckningen kontaktar inte kyrkogårdsförvaltningen gravrättsinnehavaren. Detta gäller även de stenar som står snett, vilket naturligtvis inte ser trevligt ut. Dock är gravanordningen alltid gravrättsinnehavarens ägodel och ansvar och inget som huvudmannen för begravningsverksamheten, i detta fall Gränna-Visingsö pastorat, har något ansvar för.

 

Ni är välkomna att kontakta kyrkogårdsförvaltningen, så hjälper vi Er gärna att, mot en kostnad, säkra eller räta upp gravvårdar. För mer information kontakta pastorsexpeditionen tel.0390-561 33.

 

Maria R Johansson

kyrkoherde

 

 

 

Interiör Gränna kyrka

Foto: Gösta Lindberg

Morgonbön i Gränna kyrka

Välkommen att fira morgonbön varje torsdag kl 8.45

 

 

Expeditonens öppettider

Skapad: 2013-08-23 10:10:00

 

Måndag-onsdag samt fredag kl 10-12

Torsdag kl 13-15

 

Gränna-Visingsö pastorat

Skapad: 2010-03-12 15:59:00
i Växjö stift

Adress:
Brahegatan 24
563 32 Gränna

Bankgironr: 141-1008     

Pastorsexpedition 
tel 0390-56130
10-12 mån-ons och fre
13-15 tors

Epost
granna.pastorat@svenskakyrkan.se  
Gränna Visingsö kyrkogårdsförvaltning
tel 0390-56133

 

 

Lista kalenderhändelser

Passionsandakt
2015-03-30 kl: 19:00
Gränna kyrka
Mer information
Korsvägsandakt
2015-04-01 kl: 19:00
Gränna kyrka
Mer information
Mässa
2015-04-02 kl: 11:00
Gränna äldreboende
Mer information
Mässa
2015-04-02 kl: 11:15
Annero
Mer information
Mässa
2015-04-02 kl: 19:00
Gränna kyrka
Mer information
Långfredagsgudstjänst
2015-04-03 kl: 11:00
Brahekyrkan
Mer information
Långfredagsgudstjänst
2015-04-03 kl: 11:00
Gränna kyrka
Mer information
Mässa
2015-04-05 kl: 11:00
Gränna kyrka
Mer information
Mässa
2015-04-05 kl: 11:00
Brahekyrkan
Mer information
Mässa
2015-04-06 kl: 09:30
Örserums kyrka
Mer information
 
 
 

Studie- och kulturverksamhet anordnas av Sensus studieförbund i samarbete med Gränna och Visingsö församlingar”

//