Kyrkohandboken förnyas

Det pågår just nu ett arbete med att förnya Den svenska kyrkohandboken. Välkomna att här följa arbetet.

Skapad:2014-06-13 17:14:00

Under 2013 hade församlingar i landet möjlighet att pröva gudstjänstordningar i ett förslag till en ny kyrkohandbok. Nu har sammanställningen av remissvaren färdigställts. Svaren visar att en stor majoritet bejakar förslaget som helhet, och föreslår samtidigt specifika justeringar.

Läs mer om remissammanställningen och arbetet med den nya kyrkohandboken >>

 

 

Skapad:2013-12-13 11:05:00

Hur har översättningarna fungerat i församlingens gudstjänstfirande, och hur överensstämmer översättningarna med förslaget på svenska? Det är frågor som ska utvärderas efter att delar av kyrkohandboksförslaget har testats på teckenspråk och nationella minoritetsspråk.

Läs mer om utvärderingen och ta del av översättningarna >>

 

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2012-04-13 15:55:00

Vad är en kyrkohandbok och vad händer efter Domssöndagen 2013 – kan en församling fortsätta fira gudstjänst med handboksförslaget? Här presenteras de vanligaste frågorna och svaren om arbetet med den nya kyrkohandboken.

Läs alla frågor och svar >>

 

Skapad: 2012-05-23 09:35:00

Kyrkostyrelsen antog den 23 maj 2012 ett kyrkohandboksförslag, med text och musik, för Svenska kyrkan. Förslaget prövades från Första söndagen i Advent 2012 till Domssöndagen 2013 i ett brett urval av Svenska kyrkans församlingar och är nu ute på remiss.

 

Här hittar du mer information om kyrkohandboksförslaget och förklaringsvolymen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webbverktyg och affischutställning

Skapad: 2012-09-20 14:15:00

Webbverktyget är ett hjälpmedel för att pröva det nya kyrkohandboksförslaget i gudstjänsten. Du kan sätta ihop gudstjänstordningar utifrån de moment, böner, texter, och den musik som kan finnas med i en agenda.

Kontakta kyrkohandboksarbetet

Välkommen att skriva till e-post till: kyrkohandboken
@svenskakyrkan.se

Skapad: 2012-11-09 15:45:00

Här kan du lyssna på den nya musiken i förslaget. Musiken kan laddas ner – även till din mobiltelefon.

Till musikfilerna >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//