Kyrkohandboken förnyas

Det pågår just nu ett arbete med att förnya Den svenska kyrkohandboken. Välkomna att här följa arbetet.

 

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2015-06-18 11:43:00

Revisionsarbetet med kyrkohandboken pågår för fullt. Ett nytt förslag ska ut på remiss.

Läs vad huvudprojektledare Solveig Ininberg säger >>
Ekumenisk gudstjänst i Uppsala domkyrka på romernas internationella dag 2014.

Foto: Magnus Aronson/IKON

Kyrkohandboken översätts till romani chib

Skapad: 2015-06-26 11:24:00

Nu översätts delar av kyrkohandboken till romani chib. Det är en översättning som är efterlängtad av romer.

Läs mer på Svenska kyrkans intranät >>

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2012-04-13 15:55:00

Vad är en kyrkohandbok och kan en församling fortsätta fira gudstjänst med handboksförslaget? Här presenteras de vanligaste frågorna och svaren om arbetet med den nya kyrkohandboken.

Läs alla frågor och svar >>

Skapad: 2012-05-23 09:35:00

Kyrkostyrelsen antog den 23 maj 2012 ett kyrkohandboksförslag, med text och musik, för Svenska kyrkan. Förslaget prövades från Första söndagen i Advent 2012 till Domssöndagen 2013 i ett brett urval av Svenska kyrkans församlingar och är nu ute på remiss.

 

Här hittar du mer information om kyrkohandboksförslaget och förklaringsvolymen.

Foto: Magnus Aronson

Skapad:2010-11-05 14:05:00

Det konkreta arbetet med ny kyrkohandbok har som mål att förslag till kyrkohandbok kan läggas fram för Kyrkomötet 2017. Arbetet bedrivs på kyrkostyrelsens uppdrag och utifrån de direktiv som kyrkostyrelsen angett.

Läs mer >>

Webbverktyg och affischutställning

Skapad: 2012-09-20 14:15:00

Webbverktyget är ett hjälpmedel för att pröva det nya kyrkohandboksförslaget i gudstjänsten. Du kan sätta ihop gudstjänstordningar utifrån de moment, böner, texter, och den musik som kan finnas med i en agenda.

Kontakta kyrkohandboksarbetet

Välkommen att skriva till e-post till: kyrkohandboken
@svenskakyrkan.se

Skapad: 2012-11-09 15:45:00

Här kan du lyssna på den nya musiken i förslaget. Musiken kan laddas ner – även till din mobiltelefon.

Till musikfilerna >>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

//