Foto: PMB Media & Design

Skapad:2015-03-16 14:26:00

Firas till åminnelse av Jesu Kristi lidande, död och uppståndelse.

Läs mer om Påsk - största högtiden under kristna kyrkoåret

Foto: Hans-Åke Grinde

Skapad:2015-03-16 11:32:00

Stilla veckan, sista veckan i fastetiden. Varför kallas det så?

Läs mer om Stilla veckan

Foto: PMB Media & Design

Skapad:2015-03-23 15:56:00

Påskdagen, som inleder påskveckan, är den kristna kyrkans största dag eftersom den firar Jesus uppståndelse efter att ha dött och begravts på långfredagen.

Läs mer om Påskveckan

Foto: Hans-Åke Grinde

Skapad:2015-03-27 14:33:00

Personal från kyrkan och kommunledningen berättar om och svarar på frågor om händelserna i och runt Ängsmokyrkan.

Läs mer om det Öppna mötet 7 april 18:00 i Ängsmokyrkan

Foto: Daniel Nilsson/Hans-Åke Grinde

Skapad:2015-03-25 14:58:00

Fredag 27 mars kom 1:e numret 2015 ut av vår församlingstidning Hela livet!

Läs mer om Vårnumret av Hela livet! ute i brevlådorna!

Foto: Hans-Åke Grinde

Skapad:2015-02-10 14:40:00

Pastoratets nyaste bårtäcke.

Läs mer om Lockne bårtäcke

Brunflo, Lockne, Marieby o Näs pastorat, vilka är vi?

Skapad: 2009-06-05 10:30:00

Fyra församlingar med historia och framtid 

Vårt pastorat består av fyra församlingar. Brunflo, Lockne, Marieby och Näs. Brunflo församling är i sin tur uppdelad i två distrikt; Brunflo och Torvalla/Ängsmon. Hela samfälligheten ligger kring Storsjöns östra sida och sträcker sig ett par mil söderut. Runt 11.450 medlemmar (dec 2014)

Kalender

Café Källan
2015-04-01 kl: 13:00
Heliga ljusets kyrka, Torvalla
Mer information
Barnkör
2015-04-01 kl: 13:30
Mariagården, Marieby
Mer information
Miniorer
2015-04-01 kl: 14:00
Församlingsgården, Brunflo
Mer information
Andakt
2015-04-01 kl: 14:30
Ängegården, Brunflo
Mer information
Bibeln som själaspis
2015-04-01 kl: 15:15
Heliga ljusets kyrka, Torvalla
Mer information
Ljusstrålarna
2015-04-01 kl: 16:00
Heliga Ljusets kyrka, Torvalla
Mer information
Öppet kyrkis
2015-04-02 kl: 09:00
Församlingsgården, Brunflo
Mer information
Kören Lågorna
2015-04-02 kl: 10:00
Heliga Ljusets kyrka, Torvalla
Mer information
Skärtorsdagsmässa
2015-04-02 kl: 11:00
Hemgården, Näs
Mer information
Orgelspis
2015-04-02 kl: 11:30
Brunflo kyrka
Mer information
Sopplunch
2015-04-02 kl: 11:45
Heliga ljusets kyrka, Torvalla
Mer information
Sopplunch
2015-04-02 kl: 12:00
Församlingsgården, Brunflo
Mer information
Skärtorsdagsmässa
2015-04-02 kl: 18:00
Heliga Ljusets kyrka, Torvalla
Mer information
Skärtorsdagsmässa
2015-04-02 kl: 19:00
Lockne kyrka
Mer information
Skärtorsdagsmässa
2015-04-02 kl: 20:00
Brunflo kyrka
Mer information
 
 
 

//