Var med och tyck till!

Nyhet Publicerad Ändrad

Vill du vara med och påverka gudstjänstlivet i Ystads pastorat?

I varje församling som ingår i ett pastorat ska det finnas ett församlingsråd som styrelse, i syfte att säkerställa församlingens inflytande. Ystads pastorat ska ha två församlingsråd, eftersom pastoratet består av två församlingar. Råden fungerar som referensgrupper i gudstjänstfrågor.

Kyrkofullmäktige utser råden, men du som medlem i församlingen kan alltså föreslå kandidater. Är du medlem och över 16 år kan du nominera någon som bor i Ystads eller Sövestadsbygdens församlingar, är medlem i Svenska kyrkan och är minst 18 år.

Nu kan du nominera kandidater till församlingsrådet, förutsatt att den du nominerar är röstberättigad medlem. Mandatperioden för församlingsrådet är från 180101 till och med den 210101.   

 

datum för nomineringsmöte

Nominering av kandidater till församlingsråd för Ystad pastorat sker 26 november.

Meditationsandakt 10.00Hedeskoga kyrka
Därefter nomineringsmöte till Sövestadsbygdens församlingsråd

Mässa 11.00 S:ta Maria kyrka
Därefter nomineringsmöte till Ystads församlingsråd