Fira påsk i våra kyrkor

Välkommen att fira påskens gudstjänster i våra kyrkor.

Sista veckan innan påskdagen i kyrkoåret kallas för stilla veckan och inleds på palmsöndagen. Denna söndag får vi höra om hur Jesus rider in i Jerusalem på en åsna.
Skärtorsdagen låter oss få uppleva hur Jesus instiftar sin Nattvard. På långfredagen samlas vi inför korset och Jesu död.

Så kommer påskdagen! Med glädje kan vi ropa ut att Kristus besegrat döden och lever igen! Och slutligen får vi på annandag påsk höra hur den uppstånde Kristus visade sig för flera av sina lärjungar som befann sig på vandring till Emmaus.

Påsken är vår stora högtid i kyrkan. Den rymmer inledningsvis förtvivlan och sorg som förbyts i jublande glädje över livets seger!

Palmsöndagen 24/3 Ekumenisk helg.

Välkommen på musikal! ”KUNGEN ÄR HÄR”, skriven av Maria Sandell & Linda Söderholm Gustafsson, framförs av barn & vuxna från flera församlingar. Internationell kakbuffé och avslut på ACTS fasteinsamling. Välkomna!

Skärtorsdagsmässa 28/3

18.00 Linderöds kyrka. H. sköldin. Konfirmanderna medverkar

Långfredagsgudstjänst 29/3

11.00 Äsphults kyrka. C. Rosman Nissen Camilla Gustavsson cello medverkar

Påskdagen Festmässa 31/3

11.00 Västra Vrams kyrka. C. Rosman Nissen och H. Sköldin Martin Tengblad trumpet medverkar samt kyrkokörerna.

Annandag påsk 1/4

11.00 Östra Vrams kyrka. H.Sköldin.