Sångpatrullen

En kör som sjunger enstämmigt, både kyrkliga och profana sånger.

Sångpatrullen är en seniorkör som sjunger enstämmigt, både kyrkliga och profana sånger. Här får alla vara med och sjunga, man behöver inte vara van körsångare eller kunna läsa noter. Kören medverkar på någon gudstjänst per termin och brukar sjunga på Sjösala också. Vanligtvis övar vi 14.30-16.00 och umgås sedan runt fikabordet till ca 17.

Körledare: Rebecka Säll

Mobil: 072-544 18 87

E-post: rebecka.sall@svenskakyrkan.se