Foto: Kristin Horn Sellström

Välkommen tillbaka till kyrkan!

Nya restriktioner öppnar upp för fler!

AKTUELLT OM VERKSAMHET OCH GUDSTJÄNSTER

För allmän sammankomst (gudstjänster) gäller att det är tillåtet med max 300 personer inomhus med anvisade sittplatser, men man måste hålla på avståndet 1 meter i alla fyra riktningar. Detta innebär att vi i Vislanda kyrka tills vidare kan ta emot 60 deltagare och i Blädinge kyrka 50 deltagare. Beträffande våra församlingshem kan vi tills vidare ta emot 50 deltagare i Lyktan och 40 deltagare i Blädinge församlingshem. Det maximala antalet deltagare beräknas utifrån lokalens golvyta. Välkommen!

Det behövs ingen föranmälan till våra gudstjänster. Vi kan nu fira nattvard som vanligt med gående kommunion om vi håller distans till varandra.    

Vid dop, vigsel eller begravning är det familjens ansvar att tillse att det inte kommer fler deltagare än tillåtet. 

Vi annonserar veckovis i Lokaltidningen Alvesta/Växjö samt en mindre annons på fredagar i Smålandsposten. Vi fortsätter också att sända korta digitala hälsningar varje sön- och helgdag samt annan information via Facebook, Instagram och vår hemsida.

Kontakta oss om du har frågor!